Βάζει μπρος τις μηχανές η Arag με νέα προϊόντα

της Ελενας Ερμείδου

Εχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο οι διαδικασίες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων που δεν μπορούν να μπουν πλέον σε μία κατηγορία κινδύνου. Η κλίμακα των απειλών ολοένα και μεγαλώνει, οι κυβερνογεκληματίες παραμονεύουν, και η GDPR σε τρεις μήνες σχεδόν “εγκαινιάζεται”. Δεν είναι μόνο τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβουν τα φυσικά πρόσωπα είναι και τα μέτρα ασφάλειας δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό η Arag Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα εισήγαγε ένα νέο προϊόν νομικής προστασίας το οποίο απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και  “ακούει” στο Cyber Protection.

Το νέο προγράμμα προστασίας έρχεται να απαντήσει στις επιθέσεις που δέχεται η ασφάλεια δικαίου του κάθε καταναλωτή – είτε ατομικά –  είτε ως οικογένεια – όταν παραβλάπτονται τα συμφέροντά του στις συναλλαγές που πραγματοποιεί μέσω internet, από την αγορά δηλαδή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και όταν προσβάλλεται η ηθική διάσταση της προσωπικότητάς του από απρόκλητες επιθέσεις μέσω διαδικτύου.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι παραπάνω καλύψεις του νέου προγράμματος της ARAG βοηθούν τον καθένα να αντιμετωπίσει το κόστος της δικαστικής και εξωδικαστικής προστασίας του στις όλο και περισσότερο συχνές προσβολές από την χρήση των νέων τεχνολογιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*