ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών

Σεμινάριο ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων διοργανώνεται από το ΕΙΑΣ. Οι εναλλακτικές και, κυρίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν «αιχμή» των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και διαρκώς ενισχύουν τη συγκριτική θέση τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ αυξάνουν ολοένα και πιο πολύ το μερίδιό τους στην παραγωγή και την εμπορία της.

Μάλιστα, μετά τις συμφωνίες του Κιότο και των Παρισίων, περί προστασίας του περιβάλλοντος από ρυπογόνους παράγοντες οι εν λόγω πηγές ενέργειας έχουν γνωρίσει περαιτέρω ώθηση και σημαντικά κεφάλαια, εγχώρια και διεθνή, επενδύονται πλέον σε αυτές, στην εγκατάσταση και την ανάπτυξη τους.

Η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων παρουσιάζει, επομένως, ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, αφού οι δυνατότητες πολλαπλασιασμού τέτοιων ασφαλίσεων ευθυγραμμίζονται με τον συνεχιζόμενο πολλαπλασιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων που παρατηρούμε διαρκώς στη χώρα μας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πλήρη και συγκροτημένη γνώση της αγοράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων ενώ αναλύει ενδελεχώς τις βάσεις και τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής τους, με έμφαση στο γενικό και το ειδικό περιεχόμενο των ασφαλιστικών καλύψεων και των ωφελειών που απορρέουν υπέρ των πελατών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

Ταυτοχρόνως το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία υπέρ της ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας και στην ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων τέτοιων ασφαλιστικών προϊόντων.

Η θεματολογία του σεμιναρίου έχει ως εξής:

· Περιγραφή της αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων

· Περιγραφή βασικών στοιχείων ηλεκτρισμού (τάση – ένταση ρεύματος, αντίσταση, συνεχές εναλλασσόμενο ρεύμα, γείωση κ.λ.π.)

· Περιγραφή φ/β εγκαταστάσεων: σταθερών – κινητών βάσεων, τι είναι το inverter, το string, ο μετασχηματιστής, κ.λ.π.

· Περιγραφή μέτρων προστασίας- διαδικασίες έναντι ηλεκτρικών βλαβών (γειώσεις, αντικεραυνικές προστασίες, επιτηρητής φάσεων κ.λ.π.)

· Περιγραφή μέτρων πυροπροστασίας & προστασίας έναντι κλοπής

·     Πιθανότερες αιτίες ζημιών (μη εφαρμογή ή κακή μελέτη, κακή γείωση, ξέσφικτες επαφές, ακατάλληλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για θερμοκρασίες ελληνικής επικράτειας, hotspots κ.λ.π). Παραδείγματα ζημιών και ανάλυση των αιτιών τους

· Φαινόμενο P.I.D.(περιγραφή του, αιτίες που το δημιουργούν, περιγραφή μεθόδων θεραπείας του (offsetboxes) κ.λ.π.

· Παράθεση των μεθόδων – οργάνων ελέγχου των φ/β εγκαταστάσεων και αξιολόγησή τους.

· Βασικά στοιχεία ανάληψης κινδύνου (αριθμός inverters, θέσεις αυτών, συγκέντρωση κινδύνου, χρόνος παράδοσηςinverters – panels κ.λ.π)

· Παραδείγματα κακής ποιότητας  φ/β εγκαταστάσεων

· Υπολογισμός απώλειας κερδών (μηνιαία κατανομή παραγωγής, συγκριτικά μεγέθη τηλεμετρίας, μέσες παραγωγές ανά είδος φ/β εγκατάστασης κ.λ.π.)

· Στοιχεία ελέγχου – συντήρησης φ/β εγκατάστασης, συμβόλαια συντήρησης κ.λ.π.

· Στοιχεία υπολογισμού παλαιότητας (για inverters – panels κ.λ.π)

· Ανάλυση Όρων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων ( κάλυψη Απώλειας Κερδών υλικών που βρίσκονται εντός εγγύησης, όρος 72 ωρών, εξαιρέσεις στην κάλυψη των ζημιών κ.λ.π.)

· Σύνοψη της διαδικασίας ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων

· Οφέλη εκ της ασφάλισης και επισκόπηση

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Ειδικός Πραγματογνώμονας, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών, κατά την τελευταία 20ετία, καθώς και σημαντική εμπειρία στη μελέτη σχεδίασης και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN,Environmental Engineear των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S.,M.S.) με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης επί του αντικειμένου, ελληνικές και διεθνείς.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

· εξατομικευμένες συμμετοχές: €150

· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

· εξατομικευμένες συμμετοχές: €200

· πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€150 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

· εξατομικευμένες συμμετοχές: 75

Εάν προεγγραφείτε έως την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφόμενων διδάκτρων, πλην αυτών της ALUMNI SOCIETY που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι: Δευτέρα 12, Τρίτη 13 & Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες: 16:00 – 19:20. 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018.

 Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*