Επικεφαλής εκπαίδευσης στην Allianz ο Ν. Μπλάνας

Στρατηγικός στόχος της Allianz Ελλάδος είναι η συνεχής επιμόρφωση του Δικτύου Πωλήσεων, σε ένα ανταγωνιστικό και εξελισσόμενο περιβάλλον επιβάλλεται οι συνεργάτες της εταιρείας να παραμένουν πάντα καταρτισμένοι, αναπτύσσοντας παράλληλα τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νικόλαος Μπλάνας, έμπειρο στέλεχος, ανέλαβε τον τομέα εκπαίδευσης της Allianz Ελλάδος.

Η εμπειρία και οι γνώσεις του παρέχουν τα εχέγγυα εκείνα που θα προσδώσουν αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*