Συνέντευξη DARAG: Νέες κινήσεις στη «σκακιέρα» των Run-Off το 2018

Για τις προοπτικές της αγοράς ανενεργών χαρτοφυλακίων, τα πλεονεκτήματα της διάθεσης χαρτοφυλακίων, αλλά και το πώς η DARAG αξιοποιεί τα ILS κεφάλαια, μιλά σε συνέντευξή της στο Insurance & Reinsurance Outlook 2018 η κυρία Eleni Iacovides, Group Chief Client Officer, DARAG Group Ltd. Την ίδια στιγμή, εστιάζεται και στην ελληνική αγορά και τις ανάγκες της, διατυπώνοντας ότι η αγορά των ανενεργών χαρτοφυλακίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστικού κλάδου και όχι πλέον μια σκέψη όταν τα πράγματα έχουν πάει στραβά.

Συνέντευξη της Eleni IacovidesGroup Chief Client Officer, DARAG Group Ltd στην Έλενα Ερμείδου

  • Το 2016 ήταν χρονιά-ρεκόρ για τα RunOff. Τι προβλέπετε για το 2017, ο κλάδος ζωής ή ο κλάδος περιουσίας & ατυχημάτων κρατά τα ηνία στις συναλλαγές; Για τι αξίες μιλάμε;

Καθώς οι εταιρείες δέχονται τον πλήρη αντίκτυπο του Solvency II και έχουν αρχίσει να εξετάζουν προσεκτικά το πώς θα κατανείμουν τα κεφάλαιά τους στις πιο αποδοτικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον προς τα κεφάλαια και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, όπως αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διάθεσης χαρτοφυλακίων στην αγορά ανενεργών ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων.

Η δημιουργική κατανομή των πόρων είναι το «κλειδί» για την αποτελεσματική διαχείριση του εποπτικού και λειτουργικού έργου. Επιπλέον, οι χαμηλές αποδόσεις επί των επενδύσεων, οι συνεχιζόμενες soft συνθήκες στην αγορά και η πίεση στην κερδοφορία στο underwriting στρέφουν το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων στο να προσφέρουν τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις προς τους επενδυτές.

Το γερά καθιερωμένο νομικό πλαίσιο σε ολόκληρη την ΕΕ παρέχει ίσους όρους ανταγωνισμού, κάτι που ενθαρρύνει τις συναλλαγές. Ως εκ τούτου, έχουμε δει μια ανοδική τάση στην αγορά ανενεργών ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων και εκτιμούμε πως αυτή η τάση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

  • Είναι το Solvency II ο κύριος παράγοντας που οδηγεί σε ανάπτυξη την αγορά ή και άλλοι παράγοντες, σύμφωνα με την εμπειρία σας;

Με την πλήρη εφαρμογή του Solvency II, τώρα το πρώτο πράγμα που έχει ο καθένας στο μυαλό του, με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις να έχουν γίνει αυστηρότερες και το βάρος των εποπτικών αναφορών και άλλων καθηκόντων να αυξάνεται συνεχώς… Αυτό έχει οδηγήσει τους ασφαλιστές στο να εξετάζουν τη διάθεση των χαρτοφυλακίων που δεν είναι πλέον στις κύριες δραστηριότητές τους. Καθώς δρομολογείται αυτό, οι ασφαλιστές συνεχίζουν να επικεντρώνονται σε όλα τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη φήμη τους. Για τον λόγο αυτό, η επιλογή ενός ποιοτικού εταίρου, μαζί με την επίτευξη μιας βέλτιστης οικονομικής δομής, αποτελούν τους δύο πιο σημαντικούς παράγοντες για κάθε διαπραγμάτευση. Οι πρόσφατες μεγάλες συναλλαγές από μεγάλους παγκόσμιους παίκτες, σε συνδυασμό με το μηδενικό ποσοστό αποτυχίας στις εξαγορές των ανενεργών ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων, υποδεικνύει ότι η διαδικασία αυτή κέρδισε την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που της αξίζει.

Οι διαβαθμίσεις στην αγορά παραμένουν δύσκολες και οι αποδόσεις επί των επενδύσεων είναι χαμηλές, αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις στο να εξετάζουν το πώς θα κατανείμουν το κεφάλαιο όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Η ικανότητα ανάπτυξης κεφαλαίων σε βασικές και πιο επικερδείς επιχειρηματικές γραμμές είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός κοινού επιχειρηματικού στόχου, αλλά και των υψηλότερων αποδόσεων, μια δουλειά που είναι ευκολότερη όταν υπάρχει η ανάληψη ευθύνης δικαστικής και οικονομικής διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων από τις παραπάνω αγορές μαζί με την απελευθέρωση κεφαλαίων που παρέχει η DARAG και άλλοι.

  • Ως DARAG, εστιάζεστε περισσότερο στην τιμή ή την ποιότητα; Συνδυασμός και των δύο μπορεί να υπάρξει;

Ως επιχείρηση, καταλαβαίνουμε ότι οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς για να τους προσφέρουμε λύσεις υψηλής απόδοσης κεφαλαίου, αλλά και για να διατηρήσουμε τη φήμη τους για την πληρωμή των απαιτήσεων μέσω της επεξεργασίας οποιωνδήποτε αξιώσεων με το ίδιο επίπεδο επαγγελματισμού, όπως όταν έγραψαν την περί ης ο λόγος πολιτική. Η DARAG είναι ο κορυφαίος Ευρωπαίος παίκτης στον τομέα της διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων, και το επιτύχαμε αυτό μέσω των εξατομικευμένων λύσεών μας και μιας επαγγελματικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις. Η φήμη μας είναι το «κλειδί» για μας με τον ίδιο τρόπο που η φήμη των πελατών μας είναι το «κλειδί» για αυτούς.

  • RunOff vs Εξαγορές & Συγχωνεύσεις: Ποια τα πλεονεκτήματα, τι θα πρέπει να γνωρίζει μια ασφαλιστική;

Τα «εργαλεία» που προσφέρει η DARAG παρέχουν πλήρη ευθύνη δικαστικής και οικονομικής διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων προς τις ασφαλιστικές.

Οι μεταφορές χαρτοφυλακίου επιτρέπουν στις ασφαλιστικές να διαθέσουν τα ανεπιθύμητα χαρτοφυλάκια, συνεχίζοντας να έχουν την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη στην ίδια οντότητα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαφορετικές δομές, ανάλογα με το αν οι ασφαλιστικές προτιμούν να διατηρούν μια συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο που υπόκειται σε μεταφορά ή απλά θέλουν να το διαθέσουν και να αποχωρήσουν.

Για παράδειγμα, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σε μια μεταφορά, αλλά να επιλέξουν η διαχείριση των απαιτήσεων να παραμείνει στα χέρια της ασφαλιστικής, που γνωρίζει τις αξιώσεις, το εγχώριο νομικό πλαίσιο και ίσως τη «γλώσσα». Από την άλλη πλευρά, εάν μια ασφαλιστική επιθυμεί να διατηρήσει ένα οικονομικό συμφέρον στο χαρτοφυλάκιο, μπορεί να γίνει με τη μεταφορά σε μια μονάδα μιας Προστατευμένης Κυψελοειδούς Επιχείρησης. Η δομή αυτή επιτρέπει στον αναθέτοντα, στον μεταφορέα του χαρτοφυλακίου, να επενδύσει στη μονάδα-κυψέλη και, ως εκ τούτου, να επωφεληθεί από τα οποιαδήποτε θετικά runoff αποτελέσματα στο μέλλον, απελευθερωμένος από κεφάλαιο ή τα λειτουργικά βάρη.

Τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με τον τρόπο Μεταφοράς Χαρτοφυλακίου Ζημιών (LPT) μαζί με την Κάλυψη Δυσμενούς Ανάπτυξης (ADC), αλλά χωρίς την ανάληψη ευθύνης νομικής διευθέτησης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω Μεταφερόμενου Χαρτοφυλακίου (SPT), που απαιτεί κανονιστική έγκριση.

Το LPT είναι συμφωνία αντασφάλισης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτεί κανονιστική έγκριση. Επομένως, είναι ένα βολικό «εργαλείο», όπου ο χρόνος έχει ουσιαστική σημασία και μερικές φορές αξιολογείται, ενώ επιζητείται μια κανονιστική έγκριση.

Από την άλλη πλευρά, εάν μια ασφαλιστική επιθυμεί να διαθέσει μια νομική οντότητα, είτε πρόκειται για θυγατρική, είτε όχι, ή υπό διαδικασία runoff, ή όχι, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πώληση ολόκληρης της νομικής οντότητας, πράγμα που σημαίνει ότι τα τεχνικά αποθεματικά μεταφέρονται αυτόματα.

  • Θα βλέπατε τον εαυτό σας ως μέρος της αγοράς των ILS; Πώς η DARAG αξιοποιεί τα εναλλακτικά κεφάλαια;

Βλέπουμε, βεβαίως, μια αύξηση τόσο της διαχείρισης κινδύνου ανενεργών χαρτοφυλακίων όσο και της «όρεξης» που έχουν για αυτά οι επενδυτές των ILS και οι διαχειριστές κεφαλαίων. Οι μεγάλοι «παίκτες» της αγοράς έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για τον τομέα των ανενεργών χαρτοφυλακίων στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις εκθέσεις τους στις (αντ)ασφαλιστικές αγορές. Το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα των ανενεργών χαρτοφυλακίων αποδεικνύει ότι οι αποδόσεις στον κλάδο της (αντ)ασφάλισης παραμένουν ελκυστικές, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την αξιοπιστία της αγοράς.

Η DARAG ερευνά τη χρήση της Προστατευμένης Κυψελοειδούς Δομής, για να προσφέρει λύσεις στους επενδυτές των ILS. Αυτοί οι πολύπλοκοι πάροχοι κεφαλαίου απαιτούν μια αποτελεσματική κατανόηση του κινδύνου, να ισοδυναμεί με την πρόθεση ανάληψης ρίσκου και την προσδοκία απόδοσης σύμφωνα με την έκθεση. Τα ILS δεν αντισταθμίζουν σημαντικό ποσοστό ανενεργών χαρτοφυλακίων, καθώς όμως αυξάνεται ο όγκος των μεταβιβαζόμενων παλαιών κεφαλαίων, αναμένουμε ότι τα κεφάλαια ILS θα επιτρέψουν τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής μεταφοράς κινδύνων για τους κομιστές που κατέχουν άδεια, που θα μετατρέψουν τα κεφάλαια σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.

  • Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την ελληνική αγορά; Υπάρχει δυναμική για νέα RunOff;

Διαπιστώσαμε ένα σαφές και αυξανόμενο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά για ολοκληρωμένες λύσεις, είτε με τη μορφή αντασφαλιστικών συμβάσεων, είτε με πωλήσεις, είτε με μεταφορές χαρτοφυλακίων, που απαιτούν κανονιστική έγκριση. Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι ολοκληρώσαμε την πρώτη μεταφορά χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα που απαιτούσε έγκριση και ότι είμαστε πολύ κοντά στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια. Η πρόσφατη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής κατέδειξε τη μακροχρόνια θέση μας, ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι μια σημαντική και ελκυστική αγορά για κάθε επενδυτή.

Θα υπάρξουν περαιτέρω κινήσεις το 2018, καθώς η ανάγκη επικέντρωσης στη βελτιστοποίηση του κεφαλαίου αυξάνεται και οι μεταφορές χαρτοφυλακίων χρησιμοποιούνται ως μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρηματικών συμβουλίων για την απόδοση υψηλότερων αποδόσεων στους μετόχους.

Παραμένουμε δεσμευμένοι στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε τις υψηλότερες και ευρύτερες γνώσεις στον κλάδο, στα θέματα των μετόχων και ασφαλισμένων και, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα να δίνουμε το καλύτερο.

  • Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι;

Η ανάγκη εκλογίκευσης της κατανομής των κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την ανάγκη παροχής υψηλών αποδόσεων στους μεριδιούχους, οδήγησε στην καινοτομία και τη διατάραξη του κλάδου των ασφαλειών. Ο αυξανόμενος αριθμός όσων αποκτούν ανενεργά χαρτοφυλάκια, η αύξηση των P/E επενδύσεων, οι νέες, καινοτόμες και κατασκευασμένες δομές και οι μεγάλες παγκόσμιες ομάδες που απελευθερώνονται από την ανεπιθύμητη επιχειρηματική τους δραστηριότητα απέδειξαν, μέσω των δράσεων, της κανονιστικής έγκρισης και της επιτυχίας, ότι οι λύσεις διαχείρισης ανενεργών χαρτοφυλακίων είναι ένα απαραίτητο «εργαλείο» στη στρατηγική σκέψη κάθε συμβουλίου. Η αγορά των ανενεργών χαρτοφυλακίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστικού κλάδου και όχι πλέον μια σκέψη όταν τα πράγματα έχουν πάει στραβά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*