Ν. Βαγιακάκος: Κερδισμένοι όσοι ορίσουν την τάση της αγοράς μέσω νέων τεχνολογιών

Πλούσια στοιχεία για το μέλλον της αντασφάλισης σε συνάρτηση με την πορεία της αγοράς, τις προκλήσεις και τις εκ βάθρων αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια παρέθεσε ο managing director της HDI Global SE, Hellas, κ. Νότης Βαγιακάκος, σε συνέντευξή του στο Insurance & Reinsurance Outlook 2018.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τομείς του fintech και του insurtech, και οι νέες τεχνολογίες συνολικά. Επί τάπητος τέθηκε, επίσης, ο ρόλος στην ασφαλιστική αγορά γνωστών κολοσσών όπως η Microsoft, η Apple και η Google.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους γεωπολιτικούς κινδύνους αλλά και στις φυσικές καταστροφές, που απασχόλησαν ιδιαίτερα το τελευταίο εξάμηνο.

Τέλος, ο κύριος Βαγιακάκος προβλέπει περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου, όπως λαμβάνει χώρα σε διεθνές επίπεδο, αξιολογώντας τα δεδομένα που διαμορφώνονται και στην Ελλάδα για τους κλάδους ασφαλειών.

 

Συνέντευξη του Νότη Βαγιακάκου, Managing Director, HDI Global SE, Hellas στο Βάιο Κρόκο

 

  • Τo τελευταίο διάστημα, ακούμε από τους μεγάλους αντασφαλιστές τις απόψεις τους για τις νέες τεχνολογίες insurtech και fintech  καθώς και για τις startups. Ποια είναι η δική σας γνώμη για όλα αυτά;

Το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως πολύ λίγο έχει αλλάξει, διαχρονικά, μέχρι τις μέρες μας. Ως εκ τούτου, όλοι, ανεξαιρέτως, οι παγκόσμιοι «παίκτες» της ασφαλιστικής αγοράς αρχίζουν πλέον να επενδύουν έντονα σε αυτούς τους τομείς, είτε μέσω εξαγορών ή χρηματοδοτώντας fintech και insurtech νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), είτε με τη δημιουργία δικών τους «εργαστηρίων καινοτομίας».

Καθώς ο κόσμος εξαρτάται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και τις εφαρμογές της, κάτι τέτοιο είναι απολύτως λογικό. Πραγματικά κερδισμένοι από αυτήν την επένδυση θα είναι οι ασφαλιστές οι οποίοι δεν θα αντιδράσουν απλά στην τάση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην αγορά μεταφοράς του κινδύνου (ασφάλιση), αλλά αυτοί που με την ανάπτυξη της καινοτομίας θα την ορίσουν.

  • Μόνο οι νέες τεχνολογίες είναι αυτές που θα καθορίσουν την ανάπτυξη του κλάδου, και σε τι ποσοστό μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη συνολικά;

Οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό και τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου σε πολλούς τομείς. Τρανό παράδειγμα είναι η χρήση του ψηφιακού τρόπου επικοινωνίας με τους πελάτες και οι εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης στα οχήματα, που θα διαμορφώσουν ένα ριζικά διαφορετικό ασφαλιστικό τοπίο.

Η εκμετάλλευση των Big Data και των τεχνολογιών machine learning και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) θα μεταβάλει τον τρόπο και την ταχύτητα με την οποία εξάγουμε συμπεράσματα για τους κινδύνους και τους πελάτες μας. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Πίσω από κάθε αποτέλεσμα που η τεχνολογία μάς βοηθά να ανακαλύψουμε, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, με τις απαραίτητες γνώσεις για να το αξιολογήσουν και την αντίστοιχη θέληση να πάρουν τις αποφάσεις (πολλές φορές ανατρεπτικές) που απαιτούνται.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι εταιρείες, πάντοτε, καθοδηγούνται από τους ανθρώπους τους.

  • Μήπως, τελικά, ο βασικός ανταγωνιστής των ασφαλιστών είναι οι εταιρείες Microsoft, Google, Amazon, ebay, καθώς, ήδη, για παράδειγμα, η Amazon έχει ξεκινήσει να προσλαμβάνει υψηλόβαθμα στελέχη από τον κλάδο των ασφαλειών για να τα τοποθετήσει σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες;

Οι εταιρείες που αναφέρετε δραστηριοποιούνται, πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πάρα πολλούς τομείς, πέρα από την τεχνολογία την ίδια, προσπαθώντας να την εκμεταλλευτούν η καθεμία για τις επιδιώξεις της. Οι ίδιες όμως, παράλληλα, παράγουν αλλά και καταναλώνουν υπηρεσίες σε κλάδους που αφορούν από logistics, παραγωγική βιομηχανία και ανάπτυξη λογισμικού έως SaaS, PaaS και IaaS. Η ασφάλιση, λοιπόν, γι’ αυτούς τους Οργανισμούς αποτελεί ταυτόχρονα πεδίο διαχείρισης ρίσκου αλλά και επιχειρηματικής ευκαιρίας για ανάπτυξη, είτε αυτόνομη είτε ως διανομείς. Καθώς ο ασφαλιστικός κλάδος είναι εντάσεως κεφαλαίου σε στενά κανονιστικά πλαίσια, δεν θεωρώ ότι επιθυμούν οι εταιρείες αυτές να ανταγωνιστούν ευθέως τις αμιγώς παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες. Μάλλον επιθυμούν να τις κάνουν πελάτες τους προσφέροντάς τους λύσεις στους τομείς που ανέφερα παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση, ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά είναι πάντα ευπρόσδεκτος και, τελικά, είναι προς όφελος του καταναλωτή.

  • Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το capacity της αγοράς; Τι έχετε να μας πείτε για αυτό και ως HDI;

Το κεφάλαιο που διατίθεται διεθνώς για ανάληψη κινδύνων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται να μειωθεί η δυνατότητα/όρεξη ανάληψης κινδύνου.

Από την άλλη πλευρά, η προσαρμογή της τιμής που πωλείται η δυνατότητα αυτή (τα ασφάλιστρα) είναι φυσικό να έχει διακυμάνσεις, ανάλογα με την προσδοκώμενη απόδοση κεφαλαίου που έχει ο επενδυτής και τις πραγματικές ζημίες που καλείται να αποζημιώσει μέσα σε έναν δεδομένο χρόνο και διαχρονικά.

Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει το capacity της αγοράς είναι αφενός η ύπαρξη ή μη κεφαλαίου διατεθειμένου να αναλάβει ρίσκο και αφετέρου οι πραγματικές αποζημιώσεις στις οποίες καλείται αυτό το κεφάλαιο να ανταποκριθεί.

  • Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι τι ρόλο παίζουν στις αντασφάλειες, ενδεχομένως και στην ασφάλιση των βιομηχανικών κινδύνων;

Οι γεωπολιτικές απειλές είναι άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει και καθορίζει το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει και λειτουργεί ένας κίνδυνος. Πέραν των γεωπολιτικών κινδύνων, θα έλεγα ότι καίριο ζήτημα για τη χώρα μας αποτελεί η μέριμνα για προστασία από τους κινδύνους φυσικών καταστροφών, που απειλούν το δικό μας τοπικό περιβάλλον, που ορίζεται από τη δική μας γεωγραφική θέση, όπως καταδεικνύουν και τα πιο πρόσφατα καταστροφικά πλημμυρικά γεγονότα. Αυτό που λείπει είναι ένα σκεπτικό προχρηματοδότησης και εκ των υστέρων αντιμετώπισης του κινδύνου και των συνεπειών του από κοινού: από την Πολιτεία σε σύμπραξη με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση, αλλά και τον ευέλικτο μηχανισμό αντίδρασης.

  • Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την ελληνική αγορά το νέο έτος; Βλέπετε περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου;

Η συγκέντρωση του κλάδου είναι αναμενόμενη τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην ελληνική αγορά, και ήδη βλέπουμε να υλοποιούνται/δρομολογούνται νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις. Η αγορά ευνοεί τα μεγάλης εμβέλειας σχήματα, και νομίζω ότι, σε γενικές γραμμές, οδεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα μεμονωμένα μικρά σχήματα είναι βιώσιμα μόνο αν παρέχουν υψηλή εξειδίκευση σε κάτι και εξατομικευμένο service.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική ασφαλιστική αγορά, στις γενικές ασφαλίσεις, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, δυστυχώς, η υφεσιακή πορεία των τελευταίων ετών δεν φαίνεται να αναστρέφεται, με τα επίπεδα της ασφαλιστικής διείσδυσης να παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά σε σχέση με τον πληθυσμό και τον συγκριτικό ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όρους ποσοστού επί του ΑΕΠ.

Πάντως, σε επιμέρους προϊόντα, σημαντικές προοπτικές υφίστανται στον κλάδο υγείας και συνταξιοδότησης, και ευχή μας είναι η αύξηση αυτή να συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής εικόνας της ασφαλιστικής αγοράς στην αντίληψη των καταναλωτών και στην εν γένει ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*