Φορολογία: Ο «πονοκέφαλος» χτυπά τις ασφαλιστικές

της Ελενας Ερμείδου

«Καυτό» ζήτημα αποτελεί η φορολογία για τις ασφαλιστικές, όχι μόνον γιατί επιδρά στην ρευστότητα των ταμείων, αλλά και γιατί η νομοθεσία αλλάζει συνεχώς δημιουργώντας αντικίνητρα για επενδύσεις και μακροπρόθεσμες αποφάσεις.

Οι ασφαλιστικές, όπως και επιχειρήσεις άλλων κλάδων της οικονομίας τα τελευταία 3 χρόνια έχουν έλθει αντιμέτωπες με πλειάδα νέων φορολογικών διατάξεων επηρεάζοντας τις πολιτικές τους και τις αποφάσεις τους.

Εξ’ αυτών, το νέο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ, ο φόρος ασφαλίστρων / ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η διαχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή τρίτε εταιρείες (πελάτες της), τα τέλη χαρτοσήμου στις προκαταβολές μισθών εργαζομένων.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ το οποίο εγκρίθηκε στις 30-10-2017 επανακαθορίστηκαν οι εισφορές των εργοδοτών και εργαζομένων. Οπώς αναφέρει η KPMG οι εργοδοτικές εισφορές του 2016 θα αποδοθούν εντός προθεσμίας 1 μηνός από την πρόσκληση τους. Σύμφωνα με την νομοθεσία δεν εκπίπτουν οι μη καταβληθείσες εισφορές.

Σε ό,τι αφορά τον φόρο ασφαλίστρων και την ακύρωση συμβολαίων: Κατά την ακύρωση ασφαλιστηρίων δεν συντρέχουν λόγοι επιστροφής φόρου ασφαλίστρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντος καθώς το αχρεώστητο θα πρέπει να υπάρχει στο χρόνο απόδοσης. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 29 Ν. 3492/2006 καθώς και με την συνήθη πρακτική των ασφαλιστικών εταιρειών που επιστρέφεται στο πελάτη μέρος σχετικού φόρου. Το άρθρο 19 για το ΦΠΑ προβλέπει ότι η φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνει επιστροφές σε περίπτωση ακύρωσης της υπηρεσίας.

Σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των δαπανών και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, η έκπτωση των δαπανών που μία εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες, είτε σε τρίτες εταιρείες δεν εκπίπτουν λόγω λόγων της επαναχρέωσης και μόνο, αλλά εξαρτάται από το αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Τέλος, σχετικά με τα τέλη χαρτοσήμου στις προκαταβολές μισθών στην περίπτωση προκαταβολών μισθών που συμψηφίζονται εφάπαξ με μέσα στον ίδιο μήνα με το μισθό των υπαλλήλων δεν θεωρείται πλέον δεν θεωρείται πλέον ότι υφίστανται δανειακή σχέση μεταξύ εργοδότη και υπαλλήλων.

Ολο το επιχειρείν της Ελλάδας θα πρέπει να σημειωθεί κινείται σε ρυθμούς αβεβαιότητας λόγω της υψηλής και παράλογης φορολογίας που έχει επιβάλλει η παρούσα κυβέρνηση. Το ιδιότυπο αυτό καθεστώς αναχαιτίζει κάθε επενδυτική σκέψη ξέων ή εγχώριων επενδυτών κρατώντας δέσμια την ανάπτυξη της οικονομίας.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*