ΣΕΒ: 7 προϋποθέσεις για αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Επτά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο των επικείμενων συναντήσεων για τη διαπραγμάτευση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) του 2018, επισημαίνει σε επιστολή του προς τους Προέδρους των Κοινωνικών Εταίρων που συνάπτουν την ΕΓΣΣΕ, ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η έναρξη και κατάληξη ενός τέτοιου δομημένου διαλόγου με ουσιαστικές συναινέσεις γύρω από τους 7 προτεινόμενους άξονες, θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας της Ελληνικής αγοράς εργασίας και θα ανοίξει το δρόμο για τις αναγκαίες αυξήσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, οι 7 προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου και την αύξηση των εισοδημάτων στο μέλλον που θέτει ο ΣΕΒ έχουν ως εξής:

1. Το Μέλλον της Εργασίας.
2.  Επανεκκίνηση Επιχειρήσεων – Διάσωση Θέσεων Εργασίας.
3. Δίκαιη και ανταποδοτική ασφάλιση εργαζομένων: Σύσταση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.
4. Χρηματοδότηση του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Συνδικαλιστικών Φορέων και των Ινστιτούτων τους.
5. Διαιτησία: Συμφωνία για ένα νέο Σύστημα.  
6. Σύσταση Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης (ΔΣΕ 144).
7.Συμφωνία Πλαίσιο με Κατευθυντήριες Γραμμές για Αποτελεσματικές Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*