Τα παιδιά μιλούν για το μέλλον!

Το Συνταξιοδοτικό Πρόβλημα, είναι το πρόβλημα που απασχολεί ακόμα και τα παιδιά μας!

Γιατί τα Κοινωνικά Ταμεία, από το 2012 έχουν χάσει περισσότερα από 38 δις €… Γιατί το πάνω από το 32% του πληθυσμού, θα είναι πάνω από 65 μόλις το 2050…

Γιατί με λίγα λόγια, ένας πυλώνας ασφάλισης δεν μπορεί να προσφέρει καμία λύση στο ήδη διογκωμένο πρόβλημα! Όμως πέρα από τα γνωστά αυτά θέματα, δημιουργείτε ακόμα ένα πρόβλημα: Τα παιδιά θα κληθούν να γηροκομήσουν τους γονείς τους και να επωμιστούν οικονομικά βάρη, επιπλέον της επιβαρυμένης οικονομικής κατάστασης!

Τη λύση την έχουμε στα χέρια μας, ας κάνουμε κάτι, ΤΩΡΑ! Κάνοντας ένα Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, προστατεύουμε τα παιδιά μας από το οικονομικό μας βάρος!

βίντεο: INSURANCE ACADEMY EU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*