Όμιλος ARAG : Έκθεση για τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση και την Φερεγγυότητα για το έτος 2016 

Ο Όμιλος ARAG, μέσα στο πλαίσιο της Δημοσιοποίησης και της Διαφάνειας που επιβάλλει το πλαίσιο  Φερεγγυότητα  II, προχώρησε στη δημοσίευση της Αναφοράς για την Φερεγγυότητα και την Χρηματοοικονομική Κατάσταση (SFCR) για το έτος 2016.

Ο Όμιλος ARAG το 2016 κατέγραψε 825 εκ € μεικτά ασφάλιστρα αυξανόμενα κατά 7,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 57% της παραγωγής του Ομίλου προήλθε από τα διεθνή υποκαταστήματα σε Ευρώπη , Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για το έτος στα 32εκ € αυξανόμενα κατά 37.9% σε σχέση με το 2015.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κινήθηκαν στο 1.3 δις € υπερκαλύπτοντας την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας  κατά 3 φορές, με δείκτη φερεγγυότητας της τάξεως του 315,9%.

Η ARAG Ελλάδος,  ανεξαρτήτως της δυσμενούς  συγκυρίας της Ελληνικής οικονομίας , συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2016,συμπλέοντας με την δυναμική πορεία του Ομίλου παγκοσμίως.

Για να ικανοποιήσει τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ, ο Όμιλος ARAG επανασχέδιασε τις μεθόδους εκτίμησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων μέσω ειδικά διαμορφωμένου εσωτερικού υποδείγματος υπολογισμού των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Παράλληλα,  ο Όμιλος προχώρησε στην αναθεώρηση της λειτουργικής του δομής, έτσι ώστε μέσω του πλέον κατάλληλου πλαισίου διακυβέρνησης να  αποτυπώνει και να παρακολουθεί, την πραγματική σχέση του Ομίλου με το σύνολο των αναλαμβανόμενων κινδύνων παγκοσμίως.

Ο Όμιλος ARAG συγκαταλέγεται μεταξύ  των τριών κορυφαίων παρόχων ασφάλισης Νομικής Προστασίας ανά τη υφήλιο, προσφέροντας για 80 χρόνια καινοτόμα και υψηλής ποιότητας ασφαλιστικά προϊόντα.

Η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου ARAG σε συνδυασμό με τον τριπλασιασμό των καθαρών κερδών του εντός του 2016,  αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την

ευρωστία και την δυναμική του, καθιστώντας τον αξιόπιστη δύναμη στο παγκόσμιο ασφαλιστικό σκηνικό  και την πιο σωστή επιλογή για πελάτες και συνεργάτες στον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*