Το ΕΙΑΣ βραβεύεται και τιμάται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου

Σημαντική και πολύ τιμητική ήταν η βράβευση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών από το ομόλογο του Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου, του τελευταίου, στη Λευκωσία.

Η βράβευση αντανακλά στην 30ετή συμβολή του ΕΙΑΣ στην πρόοδο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς και στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του στελεχιακού δυναμικού της, στο πλαίσιο του διαρκώς εκσυγχρονιζόμενου και εμπλουτιζόμενου Εκπαιδευτικού του Προγράμματος, των εκδόσεων του, των εκπονούμενων ασφαλιστικών μελετών και των επίκαιρων Επιμορφωτικών Εκδηλώσεών του.

Η κα Νάντια Σταυρογιάννη, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΙΑΣ και ο κος Μανώλης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΑΙΚ αναφέρθηκαν στους διαχρονικούς και ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τα δύο Ινστιτούτα, ενώ τόνισαν, ως καλά συστατικά στοιχεία της νέας εκπαιδευτικής τους πολιτικής, την περαιτέρω έμπρακτη ενδυνάμωση αυτών των δεσμών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συνεργιών, Ακαδημαϊκών συνεργασιών και Προγραμμάτων καινοτομικών δράσεων, προς όφελος της περαιτέρω ανέλιξης της Ασφαλιστικής Αγοράς της Ελλάδας και της Κύπρου και υπέρ της περαιτέρω βελτίωσης των γνώσεων και των εμπειριών των Στελεχών της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*