Νέα στοιχεία επικοινωνίας της ασφαλιστικής Enterprise Insurance

Ο εκκαθαριστής της ασφαλιστικής επιχείρησης Enterprise Insurance Company Plc γνωστοποίησε τα νέα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γραφείο υποστήριξης του εκκαθαριστή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Το Δελτίο Τύπου

ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

Σε συνέχεια του από 28 Ioυνίου 2017 Δελτίου Τύπου συμπληρωματικά ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία του αντικλήτου της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «Enterprise Insurance Company plc», προς κοινοποίηση αγωγών και δικαστικών εγγραφών είναι τα κάτωθι:

 

Θεόδωρος Παναγιώτου (Δικηγόρος)

Διεύθυνση: Μομφεράτου 125, Αθήνα ΤΚ 11475

Ωράριο κοινοποιήσεων: 15:00 με 19:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*