Πού επένδυσαν οι ασφαλιστικές της Ελλάδας το 2017

της Ελενας Ερμείδου

Ελέγχονται αυστηρά από τον επόπτη, λογοδοτούν τακτικά και συνεπώς δεν μπορούν να επενδύουν σε τίτλους υψηλού ρίσκου. Ο κίνδυνος πρέπει να είναι σταθμισμένος ανά τον κίνδυνο των κεφαλαίων, έτσι στις πρώτες επιλογές των ασφαλιστικών με μεγάλη διαφορά βρίσκονται οι ομολογιακοί τίτλοι, στον αντίποδα οι μετοχικές και προσθεσμιακές επενδύσεις με τα ποσοστά τοποθετήσεων να διαφέρουν μεταξύ των εταιρειών Ζωής και εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων.

Στην σύνθεση του ενεργητικού των ασφαλιστικών, το ποσοστό των ιδίων επενδύσεων και των επενδύσεων unit linked ανέρχεται σε ποσοστό 76% έως 92% ανάλογα με το τύπο της επιχείρησης.

Ειδικότερα,  σύμφωνα με τα μερίδια: Το 78% του επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτελείται από τίτλους ομολόγων, το 9% αποτελείται από αμοιβαία, το 5% επενδυτικά ακίνητα, 5% επίσης μετοχικές συνθέσεις και μόλις 3% είναι οι προθεσμιακές επενδύσεις.

 Πιο αναλυτικά ανά εταιρείες Ζωής και εταιρείες Γενικών:

Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών Ζωής αποτελείται από ομόλογα 88%, μετοχικές συνθέσεις 6%, αμοιβαία 4% και προθεσμιακές 2%.

Λιγότερα ομόλογα διακρατούν οι εταιρείες Γενικών Ασφαλίσεων στο 66%, αμοιβαία 20%, αυξημένο σε σχέση με της Ζωής είναι το ποσοστό των προθεσμιακών επενδύσεων στο 7% ενώ,  οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι 4% και σε μετοχές 3%.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*