Χαράτσι 26,95% στην απόδειξη δαπάνης

Με ασφαλιστικές εισφορές 26,9% θα επιβαρυνθούν από τον νέο χρόνο όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.

1) Καταργείται το πλαφόν των 10.000 ευρώ μέχρι το οποίο δεν επιβαλλόταν εισφορές

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όποιος εργαζόμενος αμειβόταν ετησίως με έως 10.000 ευρώ  ή 833 ευρώ /μήνα δεν επιβαρύνεται με  εισφορές. Αυτό παύει να ισχύει από 1/1/2018.

Οι εισφορές 26,9% θα επιβληθούν επί οποιουδήποτε ποσού εισπράττει ένας εργαζόμενος με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.

2) Εισφορές 26,9% από το πρώτο ευρώ

Κάθε ευρώ που εισπράττει ένας εργαζόμενος με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (αφού αφαιρεθεί η παρακράτηση φόρου), θα επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές 26,9% .

Το 20% αφορά την κύρια ασφάλιση και το 6,9% την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Αν πχ ένας εργαζόμενος εισπράττει με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης 300 ευρώ /μήνα, πρέπει να καταβάλλει  εισφορές  80 ευρώ /μήνα.

3) Η 1η δόση των εισφορών πρέπει να καταβληθεί έως 28 Φεβρουαρίου

Οι  εισφορές 26,9% θα υπολογισθούν για πρώτη φορά  επί των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του Ιανουαρίου 2018  του εργαζομένου με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης  και θα καταβληθούν έως 28 Φεβρουαρίου.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και τους επόμενους μήνες.

Δηλαδή, οι εισφορές 26,9% θα υπολογισθούν επί των καθαρών αποδοχών με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2018 και θα  καταβληθούν έως 30 Μαρτίου 2018 και ούτω κάθε εξής.

4) Οι εισφορές θα καταβάλλονται αποκλειστικά από τον εργαζόμενο

Οι εισφορές επί των καθαρών αποδοχών ενός εργαζομένου με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

Αυτό σημαίνει πως ο εργοδότης του δεν θα συνεισφέρει κανένα μέρος  από αυτές τις εισφορές, όπως πχ συμβαίνει με τις εισφορές επί των αποδοχών των μπλοκάκηδων με έως 2 εργοδότες, καθώς σ΄ αυτές τις περιπτώσεις οι εργοδότες καταβάλλουν τα 2/3 εισφορών ύψους 27,1% ενώ ο εργαζόμενος καταβάλλει μόλις το 1/3.

5) Δεν προβλέπεται απαλλαγή  για τους παράλληλα εργαζομένους

Οι εισφορές 26,9%  επί των καθαρών αποδοχών ενός εργαζομένου με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης  ισχύουν ακόμα και  αν ο ίδιος εργαζόμενος απασχολείται παράλληλα και αλλού και άρα καταβάλλονται γι’ αυτό το λόγο εισφορές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*