Πόσα ξοδεύει ο Έλληνας για την ασφάλιση του;

της Ελενας Ερμείδου

Ξοδεύει τα λιγότερα από κάθε Ευρωπαίο πολίτη σχεδόν, ωστόσο μεταξύ χωρών διαφέρουν τα συστήματα ασφάλισης και τα κίνητρα που δίνει η Πολιτεία, ώστε να προστατέψει τους πολίτες της. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η οικονομική κρίση, οι περικοπές μισθών, η αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων που φρέναραν την κατανάλωση στην Ελλάδα και το ‘δικαίωμα’  των πολιτών προς μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο δείκτης των συνολικών δαπανών για ασφάλιση είναι χαμηλός, ωστόσο σημειώθηκε μία μικρή άνοδο το 2016, η οποία υποδηλώνει αισιοδοξία.  Ετσι, σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ: στα 360 ευρώ αυξήθηκε ο δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων το 2016, ανατρέποντας την πτωτική πορεία που είχε σημειώσει μεταξύ 2010 – 2015. Για το κλάδο Ζωής ο δείκτης διαμορφώθηκε στα 177 ευρώ ανά κάτοικο το 2016 και ελαφρώς παραπάνω για το κλάδο κατά Ζημιών στα 188 ευρώ.

Στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο έφτασε τα 1.227 ευρώ το 2015 με την συνολική παραγωγή του κλάδου Ζωής στα 733 δισεκ. ευρώ και της Υγείας στα 127 δισεκ. ευρώ.

Κατά το 2016, το ποσοστό συμμετοχής της συνολικής παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις και δικαιωμάτων συμβολαίων επί του ΑΕΠ αυξήθηκε 2,21% του ΑΕΠ. από 2,09% το 2015. Το ποσοστό των επενδύσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς επί του ΑΕΠ έφτασε το 7,2% το 2016 που είναι μία από τις υψηλότερες τιμές που έχει λάβει διαχρονικά, ωστόσο υπολείπεται άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*