Παιδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας kinderCARE99

Επείγοντα και προγραμματισμένα περιστατικά. Με το νέο πρόγραμμα KinderCARE99 της INTERLIFE Ασφαλιστικής εξασφαλίζετε στα παιδιά σας προσωποποιημένη και εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση, ανθρώπινη εξυπηρέτηση από έμπειρους και καταξιωμένους γιατρούς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας KinderCARE99 προσφέρει στα παιδιά σας υψηλής ποιότητας καλύψεις νοσηλείας στις συνεργαζόμενες Ιδιωτικές Κλινικές καλύπτοντας απευθείας τα έξοδα νοσηλείας μέχρι του ποσού των 40.000€. Συμμετοχή ασθενούς 300€, η οποία μηδενίζεται με χρήση ασφαλιστικού ταμείου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*