Εξασφάλιση Οικογένειας – Απλή και Προσιτή Ασφάλιση Ζωής

Το πρόγραμμα Εξασφάλιση Οικογένειας που προσφέρεται από τη 4Life Direct είναι Ασφάλιση Ζωής χωρίς ιατρικές εξετάσεις.

Διαθέσιμη για άντρες και γυναίκες από 18 έως 85 ετών, προσφέρει έως 15.000€ στην οικογένειά σας.

Η αφορολόγητη παροχή που καταβάλλεται σε μετρητά θα μπορούσε να βοηθήσει στην κάλυψη εξόδων όπως φόρο κληρονομιάς, δάνεια, έξοδα κηδείας ή εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα ασφάλισης ζωής Εξασφάλιση Οικογένειας παρέχεται από τη Red SandsLife Assurance Company (Europe) Limited. Ο ασφαλιστικός όμιλος Red Sands αποτελεί ηγετική ασφαλιστική εταιρεία με ενεργητικό άνω των £120 εκατ., κατέβαλε σε ασφαλιστικές παροχές ποσό £67 εκατ. μόνο το 2016, έχει δε πάνω από 1 εκατ. πελάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εξασφάλιση Οικογένειας» είναι διαθέσιμες στο www.4lifedirect.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους τηλεφωνικά στο 211 2340 777 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*