Σ. Γουρλής, Ιατρόπολις: Η κατάσταση δεν ευνοεί ριζοσπαστικές αλλαγές

Συνέντευξη του κου. Σωκράτη Γουρλή, μέλους ΔΣ, Ιατρόπολις στον Νίκο Σακελλαρίου

Ο κύριος Σωκράτης Γουρλής, μέλος του ΔΣ του Ιατρόπολις, επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση και οι κρατικές πρακτικές επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους τις ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτών και Δημοσίου, αλλά και τις σχέσεις παρόχων ιατρικών υπηρεσιών με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

iw? Πώς επηρεάζεται η ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτών τα τελευταία χρόνια;

Σωκράτης Γουρλής: Η γενικευμένη οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτών.

iw? Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών-ιδιωτικών κλινικών-διαγνωστικών κέντρων τα τελευταία χρόνια;

Σ.Γ.: Όπως είναι λογικό, αναπτύσσονται και εξελίσσονται εφόσον δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και πρόσφορο έδαφος οικονομικά για άμεση συνεργασία με κρατικούς φορείς. Θα ‘λεγε κανείς πως ο ΕΟΠΥΥ λειτούργησε και ως όχημα προκειμένου οι ασφαλιστικές εταιρείες να συνάψουν νέες συμβάσεις με κλινικές και διαγνωστικά κέντρα.

iw? Τι μπορεί να βελτιωθεί επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών;

Σ.Γ.: Σίγουρα, η υπάρχουσα κατάσταση δεν ευνοεί ιδιαίτερα ριζοσπαστικές αλλαγές. Μικρές διορθωτικές παρεμβάσεις στα θέματα κόστους επ’ ωφελεία των ασφαλισμένων θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξησή τους.

iw? Πώς επηρεάζεται η σχέση ασφαλιστικών-ιδιωτικών κλινικών από το καθεστώς clawback και rebate, που έχει επιβάλει το ελληνικό Δημόσιο στις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα;

Σ.Γ.: Σχεδόν όλα τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια καθιστούν αναγκαία τη χρήση του ΕΟΠΥΥ. Η συνεργασία, για να έχει διάρκεια, πρέπει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα και στις δύο πλευρές (ασφαλιστικές-ιδιώτες παρόχους). Με δεδομένο τον κλειστό προϋπολογισμό δαπανών για την υγεία, το clawback και το rebate αποτελούν δυστυχώς μια ανορθόδοξη μέθοδο συγκράτησης των δαπανών. Το αποτέλεσμα είναι οι πάροχοι με ποιοτικές υπηρεσίες, επειδή δέχονται μεγάλο όγκο ασφαλισμένων, να ζημιώνονται, συνεπώς ή θα υποχρεωθούμε να μετακυλίσουμε το κόστος clawback και rebate στην ασφαλιστική ή θα συμφωνήσουμε εκατέρωθεν σε μια λύση συμφέρουσα για τους ιδιώτες παρόχους και την ασφαλιστική.

iw? Θα μπορούσαν οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα να συμπράξουν και να συμμετάσχουν σε σχήματα ΣΔΙΤ (Συνεργασία Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα) πάνω σε ζητήματα υγείας;

Σ.Γ.: Ήδη συμπράττουν έμμεσα μέσω του ΕΟΠΥΥ, που όλοι οι πάροχοι, σχεδόν, είμαστε συμβεβλημένοι. Αν υπάρξει στο μέλλον ασφαλές θεσμικό πλαίσιο, με έγκαιρη απόδοση δαπάνης στον ιδιώτη από πλευράς Δημοσίου, θα ήταν ωφέλιμο για τους ασθενείς οι ιατρικές πρακτικές που δεν εφαρμόζονται σε κρατικές δομές, μέσα από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, να πραγματοποιούνται από ιδιώτες.

iw? Θα μπορούσαν τα νοσήλια και, κατά συνέπεια, τα ασφάλιστρα υγείας να γίνουν πιο χαμηλά για να ανταποκριθούν και τα χαμηλότερα εισοδήματα του πληθυσμού; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Φοροαπαλλαγές πώς μπορούν να επιτευχθούν;

Σ.Γ.: Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια μείωσης του κόστους εκατέρωθεν, νέα ελκυστικά προϊόντα έχουν εισαχθεί στην αγορά, με φανερή την προτίμηση του κοινού σε αυτά. Το 23,5% ποσοστό ανέργων μαζί με τους επαγγελματίες που δεν έχουν περίθαλψη, λόγω οφειλής σε ασφαλιστικές εισφορές, αποτελούν μια νέα αγορά. Σε ό,τι αφορά τις φοροαπαλλαγές, δεν είμαστε οι αρμόδιοι που θα καθορίσουμε το πλαίσιο.

iw? Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας θα επηρεάσει τα ασφάλιστρα υγείας στο μέλλον;

Σ.Γ.: Η ιατρική τεχνολογία έχει ήδη εξελιχθεί αρκετά, ώστε να μη χρειάζεται νοσηλεία σε αρκετές περιπτώσεις. Εμείς την εφαρμόζουμε με θεαματικά αποτελέσματα. Άρα, εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιήσουν σωστά την τεχνολογία για τον προασφαλιστικό έλεγχο, την πρόληψη και τη θεραπεία, θα έχουν μεγαλύτερο κέρδος και χαμηλότερο κόστος, συνεπώς, με σωστή χρήση, θα επηρεαστεί θετικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*