Ο Αρειος Πάγος ακύρωσε γάμο ομόφυλων προσώπων

Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τέλεσης γάμου μεταξύ ομόφυλων προσώπων υπό την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Η διαφορά φύλου θεωρείται, σχεδόν καθολικά, προϋπόθεση του υποστατού του γάμου, όπως τον αντιλαμβάνεται ο Έλληνας Νομοθέτης.

Αντανακλά τις ηθικές, κοινωνικές αξίες και παραδόσεις του ελληνικού λαού, που δεν αποδέχεται τη θέσπιση γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια η βούλησή του νομοθέτη ως προς την αντιμετώπιση ανάλογης κατάστασης, του μορφώματος δηλαδή της ελεύθερης συμβίωσης, που αποτυπώθηκε πρόσφατα τόσο στο ν. 3719/2008, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ετερόφυλα ζευγάρια, όσο και στο ν. 4356/2015, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα ομόφυλα ζευγάρια, γεγονός το οποίο, αποτελεί την έκφραση της βούλησης της εσωτερικής έννομης τάξης.

Ανυπαρξία κύρους του πολιτικού γάμου, ο οποίος τελέσθηκε μεταξύ δύο προσώπων του ιδίου φύλου (ομοφύλων) και για τον οποίο κατ’ αρχήν τηρήθηκε ο προβλεπόμενος στο αρ. 1367 ΑΚ, τύπος.

(Απορρίπτεται η αίτηση για την αναίρεση της 134/2011 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*