Όμιλος ICAP λογότυπο

Ανέκαμψε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα το 2016

Μείωση παρουσιάζει ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνει η ICAP Group στην τελευταία κλαδική της μελέτη για την ιδιωτική ασφάλιση. Ειδικότερα, το 2016 ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών διαμορφώθηκε σε 61 έναντι 100 το 2003, ενώ το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων (ζωής και ζημιών) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 2,1% το 2016.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Consultant της ICAP Group, αναφέρει ότι ύστερα από έξι χρόνια συνεχή μείωση το σύνολο της εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 5,8% το 2016 σε σχέση με το 2015. Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής αυξήθηκε κατά 8,4%, η δε παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών παρουσιάζεται μειωμένη κατά 3,1% την ίδια περίοδο. Τα ασφάλιστρα ζωής κάλυψαν το 50,4% της συνολικής παραγωγής και το υπόλοιπο 49,6% προήλθε από τις ασφάλειες κατά ζημιών. Μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στον κλάδο ζωής, καθώς πέντε (5) εταιρείες κάλυψαν το 79% περίπου των ασφαλίστρων ζωής το 2016, ενώ ισάριθμες εταιρείες κάλυψαν περίπου το 40% των ασφαλίσεων ζημιών το ίδιο έτος.

Δείκτης εξέλιξης της συνολικής εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (2010-2017*) Διάρθρωση της συνολικής εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (2016)

Από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς δείγματος 16 ασφαλιστικών εταιρειών για τη διετία 2015-2016 προκύπτουν τα εξής: αύξηση 11,1% παρουσιάζουν οι Επενδύσεις το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ οι Απαιτήσεις καταγράφουν μείωση 4,2%. Άνοδο 3,6% παρουσιάζει το Σύνολο του Ενεργητικού. Από πλευράς στοιχείων του Παθητικού, αύξηση 3,5% εμφανίζουν τα Ίδια Κεφάλαια, ενώ οι Ασφαλιστικές Προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 5,1%. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,9%. Το σύνολο των Εσόδων καταγράφει αύξηση 5,8%, ενώ αναφορικά με το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρων), καταγράφεται αύξηση των κερδών κατά 9,3% το 2016.

Διαβάστε περισσότερα στο αρχείο ICAP_ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ_2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*