Ασφάλιση πληρωμάτων: Πτωτικά το μέσος κόστος κινδύνου

Συνολικά 966 συμβόλαια αναφορικά με την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων ήταν σε ισχύ  το 2016 σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ που απάντησαν –μόλις- 4 ασφαλιστικές. Το αντίστοιχο πλήθος των ασφαλισμένων θέσεων εργασίας ανήλθε στις 19.536.

Δηλώθηκαν 1.727 ζημιές  (1.819 το 2015) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,8 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,6 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη το 2015 ήταν 1,3 εκατ. ευρώ και 1,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι δείκτες αποζημιώσεων διαμορφώθηκαν ως εξής: η μέση συχνότητα ζημιάς (ανά θέση εργασίας) ήταν 8,8% το 2016 και 9,4% το 2015. Το μέσο κόστος κάλυψης κινδύνου (σε ευρώ) ήταν 123 ευρώ το 2016 έναντι 158 ευρώ το 2015.

Ολη η έρευνα της ΕΑΕΕ της αναλυτικά: EAEE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*