Αρνητικό σκορ και το 2017 στην Υγεία η Ελλάδα

Τρίτοι στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας (4,4% των ετήσιων εξόδων ενός νοικοκυριού) και πρώτοι στον αριθμό ανασφαλίστων (86% έναντι μ.ό. 97,9%) είναι οι Έλληνες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Health at a Glance» του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

Μεταξύ των 35 κρατών-μελών του Οργανισμού, η χώρα μας τερμάτισε πρώτη και στην αναλογία γιατρών/πληθυσμού, με 6,3 ενεργούς ανά 1.000 κατοίκους. Αριθμός σχεδόν διπλάσιος του μέσου όρου 3,4. Αντίθετα, πολύ χαμηλός είναι ο αριθμός των νοσηλευτών, με μόλις 3,2 ενεργούς ανά 1000 κατοίκους έναντι μέσου όρου 9.

Λίγο καλύτερα, αλλά και πάλι κάτω του μ.ό. (4,7), τα πηγαίνει η Ελλάδα στον αριθμό των νοσοκομειακών κλινών ανά 1.000 κατοίκους με 4,3, όπου θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων.

Ως σοβαρά προβλήματα για τη χώρα μας, η έκθεση αναδεικνύει το κάπνισμα και την άνοια.

Αναφορικά, τέλος, με το προσδόκιμο ζωής, αυτό προσδιορίζεται στα 78,5 χρόνια για τους άντρες και στα 83,7 για τις γυναίκες.

Πηγή: virus.com.gr / ygeionomikoi.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*