στατιστικά, έρευνα, μελέτη, οθόνη, γραφείο

Πτώση 2,9% στον κλάδο Νομικής Προστασίας το 2016

Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις ύψους 36,2 εκατ. € σημειώθηκε στον κλάδο Νομικής Προστασίας το 2016 (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων), μειωμένη κατά 2,9% σε σχέση με το 2015. Η συμμετοχή του κλάδου στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθηκε στο 1,8%, έναντι 1,9% το 2015.

Το 2016 στον κλάδο Νομικής Προστασίας δραστηριοποιήθηκαν 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι δύο ήταν εξειδικευμένες. Από την έρευνα της ΕΑΕΕ καταγράφηκαν τα παρακάτω μεγέθη:

Οι ασφαλιστικοί δείκτες των επιμέρους καλύψεων διαμορφώθηκαν ως εξής:

Η παραγωγή του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) 59,0%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 29,3%, η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) 0,9% και οι απευθείας πωλήσεις 10,8%.

Διαβάστε περισσότερα στη σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*