Η ψηφιακή υγεία στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών

Η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί το «κλειδί» για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα των εγχώριων προϊόντων τα οποία αναδεικνύονται ως τα κατάλληλα για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας της χώρας.

Αυτή ήταν η κοινή διαπίστωση κατά τη συνάντηση που διεξήχθη με πρωτοβουλία του eHealth Forum και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) στο πλαίσιο του Digital Health Conference, με τη συμμετοχή Δήμων, πανεπιστημιακών, ειδικών της πληροφορικής της υγείας και εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων.

Το φετινό συνέδριο είναι αφιερωμένο στην προαγωγή της καινοτομίας, στην ισότιμη πρόσβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της ψηφιακής υγείας και ολοκληρώνεται στις 22 Οκτωβρίου.

Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου την Πέμπτη κήρυξε η Βιβή Τσαβαλιά, Περιφερειακή Σύμβουλος, Περιφέρεια Αττικής, και υπεύθυνη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες εκ μέρους της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου, εκφράζοντας την υποστήριξη της περιφέρειας στην καινοτομία και την έρευνα, που συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή υγεία. «Οι εφαρμογές ehealth πραγματικά εξυπηρετούν τα ΑΜΕΑ, τα άτομα 3ης και 4ης ηλικίας –μια αυξανόμενη ομάδα του πληθυσμού για την οποία χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της τηλεϊατρικής ώστε οι υπηρεσίες περίθαλψης να φτάσουν και τις απομακρυσμένες περιοχές», υπογράμμισε η κ. Τσαβαλιά.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας & Ισότητας του Δήμου Αθηναίων Μαρία Στρατηγάκη αναφέρθηκε στις εφαρμογές ψηφιακής υγείας του Δήμου Αθηναίων Νοιάζομαι και Ιατρικός Φάκελος, οι οποίες καλύπτουν τις μεγάλες ανάγκες των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που έχουν προκύψει λόγω της οικονομικής και της μεταναστευτικής κρίσης. Οι εφαρμογές αυτές εξυπηρετούν τα πρώτα δύο δημοτικά ιατρεία ολιστικής προσέγγισης που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο καθηγητής Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ και Πρόεδρος Ινστιτούτου Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, επιβεβαίωσε τη συνέργεια μεταξύ eHealth Forum και ΕΒΕΑ και τόνισε την ανάγκη «συστράτευσης όλων των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας» σε αυτή την περίοδο της κρίσης. «Στόχος είναι η επιστροφή στην κανονικότητα, για την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και την ανάσχεση των φαινομένων αποεπένδυσης και φυγής ανθρωπίνου κεφαλαίου», ανέφερε.

Η πρώην Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Παπανικολάου, η οποια εκπροσώπησε τον Τομέα Ηλ. Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου εκτίμησε ότι «η ψηφιακή μεταμόρφωση είναι δυνατή μόνο σε μια βαθιά μεταρρύθμιση υγείας» διευκρινίζοντας πως θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο και τον ασθενή.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας επισήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υγεία αποτελεί μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλη την κοινωνία, και το ehealth αποτελεί μέρος του. Ο κ. Φέσσας αναφέρθηκε στις προκλήσεις στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και παρέθεσε στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις δαπάνες υγείας ως ποσοστά του ΑΕΠ, στην Ελλάδα συγκριτικά με την Ευρώπη.

Ειδικότερα, οι τρέχουσες δαπάνες για την υγεία, στα δημόσια συστήματα ανέρχονται στην Ελλάδα σε 28% ενώ στην ΕΕ-28 στο 37%. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η διαφορά στις ιδιωτικές δαπάνες που στην Ελλάδα ανέρχονται σε 35% ενώ στην ΕΕ-28 στο 15%. Με βάση αυτά τα δεδομένα ο κ. Φέσσας διατύπωσε τις απόψεις του ΣΕΒ για τις κρίσιμες παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει το κράτος και θα οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, ο οποίος «μπορεί να επιτρέψει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουμε μεγάλα βήματα τόσο στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, όσο και στην συγκράτηση του σχετικού κόστους για το δημόσιο».

Οι παρεμβάσεις συνίστανται στη σύσταση Ενοποιημένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή, στην εξάπλωση και ουσιαστική αξιοποίηση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και στο άνοιγμα των αποπροσωποποιημένων δεδομένων του Συστήματος Υγείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*