Πώς πας στον «πόλεμο» χωρίς συμμάχους, διαμεσολαβητή;

του Νίκου Σακελλαρίου

H επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών στην Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Κατ’ αρχήν θα τεθεί και πάλι υπόψη, όχι μόνο τα θέματα των Ασφαλιστικών Ταμείων, αλλά γενικότερα το θέμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Επίσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν γενικότερα τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους σχέσεις με το κράτος.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι έλληνες ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες θα πρέπει να περάσουν μέσω των πολυάριθμων φορέων τους το μήνυμα ότι,αφ’ ενός η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει και ρόλο και σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία. Εκατομμύρια φόροι εισπράττονται από το κράτος τις πωλήσεις των ανεξάρτητων δικτύων και εκατομμύρια εισφορές έχουν πληρωθεί στα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς πιθανότατα καμμία ανταπόδοση.

Η καλύτερη ευκαιρία παρουσιάζεται τώρα ενόψει της 3ης αξιολόγησης για να δημοσιοποιηθούν τα προβλήματα του ασφαλιστικού κλάδου και μάλιστα σε ένα ακροατήριο (τεχνικά κλιμάκια) που είναι θετικά προδιατεθειμένο απέναντί τους. Είναι δύσκολη η προσέγγισή τους;

Σαφώς, γι’ αυτό χρειάζονται και τα lobbies στις Βρυξέλλες. Η Insurance Europe γνωρίζει αρκετά. Το ίδιο και η BIPAR  από την πλευρά των ευρωπαίων διαμεσολαβητών την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άμεσα οι έλληνες συναδελφοί τους.  Ο «πόλεμος»  είναι εδώ και ο ασφαλιστικός κλάδος χρειάζεται συμμαχίες. Ταξικές και επαγγελματικές. Oι έλληνες διαμεσολαβητές έχουν και τις γνώσεις και τις εμπερίες για συμμαχίες με ευρωπαίους εταίρους. Τα ίδια προβλήματα δεν έχουν. Γιατί οι έλληνες διαμεσολαβητές καλούνται να συνεισφέρουν το 60-70% της παραγωγής τους στο Κράτος υπό την  μορφή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Θυμίσου την δύναμή σου

Σε ότι αφορά την σημασία των διαμεσολαβητών (αποκλειστικής και μη αποκλειστικής συνεργασίας), σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΑΕΕ, αποτελούν το 68% περίπου των συνολικών δικτύων διανομής των ατομικών ασφαλίσεων ζωής  και το 41% στις ομαδικές ασφαλίσεις. Όλα τα  υπόλοιπα εναλλακτικά δίκτυα (τα οποία τόσο διαφημίζουν μερικές εταιρείες ) βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα. Όσο για το bancassurance στα ατομικά προιόντα ζωής καλύπτει το 30% των δικτύων πωλήσεων και το 16,2%  των ομαδικών ασφαλίσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*