Λογότυπο ΕΑΕΕ

Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Κω στις 21 Ιουλίου 2017

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προκλήθηκαν από τη σεισμική ακολουθία της 21 Ιουλίου 2017 με επίκεντρο το νησί της Κω.

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος, σε ποσό και σε αναλογία επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων) των ασφαλίσεων περιουσίας που είχαν αναγγελθεί (ζημιές προ απαλλαγής) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου φαινομένου.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων (σε επίπεδο περιοχής ή νησιού) καθώς και το είδος των ασφαλισμένων κινδύνων για τις ασφαλίσεις περιουσίας (κατοικία-επιχείρηση-ξενοδοχείο, κτίριο- περιεχόμενο).

Επίσης η έρευνα περιέλαβε και τα συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια για κινδύνους σεισμού στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA (GRC_85) που επλήγησαν. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον υπολογισμό των ζημιών ως μερίδιο των ασφαλισμένων κεφαλαίων.

Στην έρευνα συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 99% επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου

 

Συνολική εκτίμηση ζημιών

Εξ΄ αιτίας της σεισμικής ακολουθίας με επίκεντρο το νησί της Κω, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 140 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης ζημίας (προ απαλλαγών) της τάξης των 9,5 εκατ. €. Από τις παραπάνω ζημιές, 133 καταγράφηκαν στην Κω, 6 στην Ρόδο και 1 στην Κάλυμνο. Το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων των κινδύνων που επλήγησαν ανέρχεται στα 308,4 εκατ.

. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων για κινδύνους σεισμού στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA (GRC_85) την ίδια περίοδο ανερχόταν σε 4,7 δισ. €.

Από τα ανωτέρω μεγέθη προκύπτουν οι εξής δείκτες: μέση δηλωθείσα ζημία: 67.946

, μέσο ποσοστό ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων: 3,1%, μέσο ποσοστό συμμετοχής ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA (GRC_85): 0,2%, μέσο ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένων κεφαλαίων πληγέντων κινδύνων επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA (GRC_85): 6,6%.

Αναλυτικότερα: Ζημιές_από_σεισμό_Κως_Ιούλιος_2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*