Διατλαντική…ευφορία για την (αντ)ασφαλιστική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε η (αντ)ασφαλιστική βιομηχανία στην είδηση ότι ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν τη διμερή συμφωνία-πλαίσιο για τον κλάδο μετά από 20 χρόνια συζητήσεων και έναν χρόνο επίσημων διαπραγματεύσεων.

Αποδίδουμε εύσημα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για την υπογραφή της συμφωνίας. Πρόκειται για σημείο αναφοράς που αναγνωρίζει την ισχύ του ρυθμιστικού συστήματος τις χώρας, επισημοποιώντας παράλληλα την στενή συνεργασία των εποπτικών αρχών ΗΠΑ και ΕΕ για ασφαλιστικά και αντασφαλιστικά θέματα”, σχολίασε ο Frank Nutter, πρόεδρος της Ένωσης Αντασφαλιστικών Εταιρειών των ΗΠΑ (Reinsurance Association of America).

“Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ΗΠΑ και ΕΕ έχουν δημιουργήσει ένα μοντέλο κανονιστικής συνεργασίας που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση”, κατέληξε.

Η συμφωνία ενισχύει την ικανότητα των αμερικανικών ομίλων να δραστηριοποιούνται στις χώρες της ΕΕ, αίροντας τα προαπαιτούμενα κατάθεσης εγγυήσεων και τοπικής παρουσίας για τις πιστοποιημένες αντασφαλιστικές εταιρείες και εναρμονίζοντας με ουσιώδη τρόπο τις εποπτικές απαιτήσεις για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται και στις δυο όχθες του Ατλαντικού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Chubb, Evan Greenberg συνεχάρη τους διαπραγματευτές και των δυο πλευρών για την επίτευξη μιας συμφωνίας που χαρακτηρίζεται από τον αμοιβαίο σεβασμό στις ρυθμιστικές δομές και επιτρέπει στις εταιρείες ΗΠΑ και ΕΕ να λειτουργούν επί ίσοις όροις σε ένα πιο προβλέψιμο πεδίο.

“Αυτή η συμφωνία αντιπροσωπεύει μια εξαιρετικά σημαντική, αμοιβαία επωφελή αναγνώριση από ΗΠΑ και ΕΕ ότι οι ασφάλειες και οι κίνδυνοι είναι συχνά διεθνούς εμβέλειας…”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών και θα μειώσει το κόστος και τη γραφειοκρατία για τις (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ.

Οι αντασφαλιστές της ΕΕ εκτιμούν ότι έχουν ξοδευτεί περίπου 40 δισ. δολάρια για εγγυήσεις στις ΗΠΑ, τα οποίες θα μπορούσαν να επενδυθούν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.

Η συμφωνία συνεπάγεται επίσης προληπτικά οφέλη: για παράδειγμα, οι ασφαλιστές και οι αντασφαλιστές της ΕΕ θα πρέπει να προετοιμάζουν μόνο μία αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA), λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό προφίλ κινδύνου τους. Η αξιολόγηση αυτή θα χρησιμοποιείται επίσης από τις εποπτικές αρχές των ΗΠΑ.

Τέλος, η Cristina Mihai, εκπρόσωπος της Insurance Europe, του λόμπι των (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών της ΕΕ σημείωσε ότι η συμφωνία καταργεί τις απαιτήσεις παροχής ασφαλείας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι αντασφαλιστές κατά την άσκηση δραστηριότητας στις ΗΠΑ και ως εκ τούτου υποστηρίζει την ισότιμη δραστηριότητα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών αντασφαλιστών, προσθέτοντας ότι η Insurance Europe προσβλέπει στις ταχείες διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποτελούν κλειδί για την θέση της συμφωνίας σε ισχύ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*