Διαβούλευση για την ψηφιακή υγεία οργανώνει η Ε.Ε.

Δημόσια διαβούλευση πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει η Ευρώπη να προωθήσει την ψηφιακή καινοτομία στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, προς όφελος των πολιτών και των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη

Πολίτες, οργανώσεις ασθενών, επαγγελματίες του τομέα της υγείας και της περίθαλψης, δημόσιες αρχές, ερευνητές, βιομηχανίες, επενδυτές, ασφαλιστές και χρήστες ψηφιακών εργαλείων υγείας καλούνται όλοι να εκφράσουν τις απόψεις τους έως τις 12 Οκτωβρίου 2017https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_Transformation_Health_Care_DSM.

Οι απαντήσεις στη διαβούλευση θα ληφθούν υπόψη σε μια νέα ανακοίνωση πολιτικής, που θα εκδοθεί έως το τέλος του 2017, όπως ανακοινώθηκε στην πρόσφατη αναθεώρηση της στρατηγικής της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η διαβούλευση θα συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με 3 κύριους πυλώνες:

  1. Ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα υγείας τους και δυνατότητα διασυνοριακής ανταλλαγής τους, αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των πολιτών και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας στην Ευρώπη·
  2. Σύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων και εμπειρογνωσίας για την προώθηση της έρευνας, την εξατομίκευση της υγείας και περίθαλψης και την καλύτερη πρόληψη επιδημιών·
  3. Χρήση ψηφιακών υπηρεσιών για την προώθηση της χειραφέτησης των πολιτών και της ολοκληρωμένης ανθρωποκεντρικής περίθαλψης.

Ο αντιπρόεδρος κος Andrus Ansip και οι επίτροποι κος Vytenis Andriukaitis, κα Mariya Gabriel και κος Carlos Moedas, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία, δήλωσαν:

«Είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, βελτιώνοντας τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, περίθαλψης και έρευνας και αξιοποιώντας γι’ αυτόν τον σκοπό όλες τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών. Η παρούσα διαβούλευση θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τρόπους για να προσφέρουμε στους πολίτες, στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και στους ερευνητές καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα υγείας, στην πρόληψη, στην ταχεία αντιμετώπιση απειλών πανδημιών, σε εξατομικευμένες θεραπείες και στην περίθαλψη. Σκεφτόμαστε να αναλάβουμε νέες ψηφιακές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών και των δεδομένων, για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των εθνικών συστημάτων υγείας και για τη συγκέντρωση των διάσπαρτων στοιχείων και καινοτομικών γνώσεων από όλη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο της πολιτικής μας, οι πολίτες και η ευημερία τους είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*