Η DARAG ολοκλήρωσε την εξαγορά της Ikano Försäkring

της Ελενας Ερμείδου

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Σουηδικής αντασφαλιστικής Ikano rsäkring AB από DARAG, μετά από την έγκριση που έλαβε από τις εποπτικές αρχές.

Η εξαγορά της Ikano Försäkring AB συμπεριλαμβάνονταν στο στρατηγικό σχεδιασμό της DARAG για το 2017 και στην ολοκλήρωση της συναλλαγής μετείχαν οι μεσίτες Guy Carpenter και Resolutions Reinsurance Broker (Ισραήλ)

Ο Σουηδός επόπτης SFSA ενέκρινε την συμφωνία εξαγοράς μετοχών (share purchase agreement (SPA) της Ikano Försäkring AB -τον ασφαλιστικό βραχίονα του Ομίλου Ikano Group από την Ευρωπαϊκή run-off ασφαλιστική DARAG που είχε υπογραφεί στις 17 Μαρτίου 2017. Η συναλλαγή είχε ανακοινωθεί στις 6 Απριλίου του 2017.

Εν συνεχεία στις 22 Μαρτίου, υπεγράφη συμφωνία (SPA) με την Euro Accident, Σουηδική Ασφαλιστική στο κλάδο της Υγείας για την πώληση της Ikano Livförsäkring AB.

Η DARAG και η Euro Accident θα συμπληρώσουν προβλέπεται συμπληρώσουν  μία αίτηση προς την Finansinspektionen, την Σουηδική Εποπτική Αρχή που δίνει προθεσμία 60 ημερών για την αλλαγή της ιδιοκτησίας

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 3ου τριμήνου 2017.

Σχετικά δε, με αυτή την συναλλαγή, η ΑΧΑ θα αναλάβει να προσφέρει υπηρεσίες ασφάλισης πληρωμών προς την Ikano Bank.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*