Τι σημαίνει εμπιστεύομαι την ασφάλεια αυτοκινήτου στην ΑΧΑ;

Οταν ένα αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο στην ΑΧΑ Ασφαλιστική σημαίνει ότι διασφαλίζονται ταυτόχρονα σημαντικές παροχές και προνόμια. Σημαίνει,μεταξύ άλλων επισκευή αυτοκινήτου με πολλαπλά οφέλη σε συμβεβλημένο συνεργείο. Στο Δίκτυο Συμβεβλημένων Συνεργείων συμπεριλαμβάνονται αξιόπιστα συνεργεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εγγυημένες εργασίες επισκευής.

Τα οφέλη χρήσης Συμβεβλημένου Συνεργείου σύμφωνα με την ενημέρωση που δίδεται στην ιστοσελίδα της ΑΧΑ Ασφαλιστική είναι:

  • Απευθείας κάλυψη των εξόδων επισκευής του αυτοκινήτου σας, με καταβολή του ποσού στο συνεργείο από την ΑΧΑ, που σημαίνει ότι δεν εκταμιεύετε χρήματα, εκτός του ποσού απαλλαγής, όπου προβλέπεται από το ασφαλιστήριό σας.
  • Δυνατότητα παροχής αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συμφωνίας και αναλόγως διαθεσιμότητας.
  • Δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης του αυτοκινήτου σας από το χώρο σας, στην πλειοψηφία των συνεργείων.
  • Ταχύτητα επισκευής

Η επισκσυεή σε Συμβεβλημένο Συνεργείο γίνεται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είστε ασφαλισμένος στην ΑΧΑ και το αυτοκίνητό σας έχει υποστεί ζημιές από σύγκρουση χωρίς δική σας υπαιτιότητα και εντάσσεται στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.
  • Είστε ασφαλισμένος στην ΑΧΑ και έχετε αποκτήσει το ανάλογο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου για ζημίες από: Μερική κλοπή, Φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, χαλάζι, χιόνι, θύελλα, καταιγίδα), Πυρκαγιά, Κακόβουλες  ενέργειες,   Τρομοκρατικές πράξεις – Πολιτικές Ταραχές, Ίδιες ζημιές (μικτή).
  • Επίσης, χρήση Συμβεβλημένου Συνεργείου μπορεί να κάνει και τρίτος (όχι ασφαλισμένος της ΑΧΑ) που η ΑΧΑ έχει υποχρέωση αποζημίωσης και δεν εντάσσεται στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*