Γεώργιος Καλπάκος / ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Δεν πρέπει να φοβόμαστε τους αυστηρούς κανόνες

Αφιέρωμα στους Οικονομικούς Διευθυντές (CFOs) – μέρος β

της Έλενας Ερμείδου

Η αυστηροποίηση των κανόνων οδηγεί σε τυποποίηση διαδικασιών και αυτοματοποίηση δεδομένων. Οι επιδράσεις της αυστηροποίησης των κανόνων στη λειτουργία της εταιρείας επιφέρουν αναγκαίες προσαρμογές, αλλαγές και ανελαστικότητες, ωστόσο η ορθολογική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία κάθε εταιρείας δεν πρέπει να δομείται υπό τον φόβο των αυστηρών κανόνων. Βασικό στοιχείο στη λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης είναι η πρωτογενής, σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα. Η οικονομική διεύθυνση, επιπροσθέτως, της ασφαλιστικής εταιρείας έχει συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία και πληροφόρηση για την παραγωγή των πληροφοριών αυτών με την αναλογιστική λειτουργία και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων. Τι αναφέρει στο IW, ο Γεώργιος Α. Καλπάκος – Οικονομικός Διευθυντής, Δύναμις Ασφαλιστική

iw? Ποιες είναι οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο;

Γεώργιος Καλπάκος: Οι προκλήσεις των οικονομικών διευθυντών στον ασφαλιστικό κλάδο είναι πολλές και εκτείνονται πέραν των αναγκαίων προσαρμογών στα λογιστικά πρότυπα και τα θεσμικά πλαίσια και τις λειτουργίες του Solvency ΙΙ. Αντικείμενο της δραστηριότητας και πρόκληση, ταυτόχρονα, για τον οικονομικό διευθυντή είναι η στήριξη της ανάπτυξης και της κερδοφορίας της εταιρείας, η ουσιαστική ενημέρωση και πληροφόρηση των διοικήσεων, με όλα τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι σωστές και να οδηγούν σε ανάλογα αποτελέσματα. Επίσης, η ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της εταιρείας και, γενικότερα, της εταιρικής στρατηγικής και φιλοσοφίας.

iw? Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα στον κλάδο ενόψει των συνεχών μεταβολών και των νέων λογιστικών προτύπων; Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς, τους οικονομικούς διευθυντές;

Γ.Κ.: Η αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύνολο ενεργειών και αποφάσεων στις οποίες εμπλέκονται και συμβάλλουν περισσότερα πρόσωπα και οργανικά τμήματα των εταιρειών.

Η συνεργασία όλων αυτών, ο συντονισμός και η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των τεχνολογιών και εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην επιτυχή πορεία της εταιρείας. Επίσης, το ανθρώπινο δυναμικό, η επένδυση σε νέους ανθρώπους υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της επιτυχίας των στόχων για την εταιρεία μας, κι αυτό γιατί πιστεύουμε στους νέους και στις δυνατότητές τους.

Ακόμη, η οργάνωση και η διαχείριση ανθρώπων και μέσων, με πνεύμα συνεργασίας, συντονισμό και έλεγχο, επιτυγχάνουν την αποτελεσματικότητα που έχουμε στοχεύσει για τον κλάδο.

iw? Τι σημαίνει για εσάς αυστηροποίηση των κανόνων; Ποιες είναι οι επιδράσεις της;

Γ.Κ.: Η αυστηροποίηση των κανόνων έχω τη γνώμη ότι οδηγεί σε τυποποίηση διαδικασιών και αυτοματοποίηση δεδομένων, και εδώ χρειάζεται η εφαρμογή τεχνολογιών και προγραμμάτων σε συνδυασμό με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι επιδράσεις της αυστηροποίησης των κανόνων στη λειτουργία της εταιρείας επιφέρουν αναγκαίες προσαρμογές, αλλαγές και ανελαστικότητες.

Αξίζει, στο σημείο αυτό, να διευκρινιστεί ότι η ορθολογική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία κάθε εταιρείας δεν πρέπει να δομείται υπό τον φόβο των αυστηρών κανόνων, αλλά με το πνεύμα της υγιούς και διαφανούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε οικονομική οντότητα, και κυρίως τις ασφαλιστικές εταιρείες.

iw? Πόσο σημαντική είναι η πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα και τους κινδύνους;

Γ.Κ.: Η πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά αναλογιστικά ζητήματα είναι πρωταρχικός παράγοντας, και μάλιστα η σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση. Θα έλεγα δε ότι η πρωτογενής πληροφόρηση, μέσα από ένα τυποποιημένο χρηματοοικονομικό μοντέλο λειτουργίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Επιπρόσθετα, η οικονομική διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας έχει συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία και πληροφόρηση για την παραγωγή των πληροφοριών αυτών με την αναλογιστική λειτουργία και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων.

iw? Πόσο εφικτά και ρεαλιστικά είναι τα χρονοδιαγράμματα;

Γ.Κ.: Τα χρονοδιαγράμματα, σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, ίσως αποτελούν και τη μεγαλύτερη πρόσκληση. Ο χρόνος που έχουμε κάθε μέρα στη διάθεσή μας για την επαγγελματική μας δραστηριότητα είναι δεδομένος. Τα χρονοδιαγράμματα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μέσο πίεσης για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων.

Απέναντι από κάθε χρονοδιάγραμμα θα έθετα τον συνεχή επαναπροσδιορισμό και την επικαιροποίηση των νέων δεδομένων σε κάθε μοντέλο, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση, αλλά και ρεαλιστική προσέγγιση.

iw? Οι τυποποιημένες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες επιτυγχάνουν σε όλους τους τομείς σωστό αποτέλεσμα;

Γ.Κ.: Χωρίς αμφιβολία, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες και η τυποποίηση του κάθε συστήματος έχει πολλά θετικά σημεία. Θα πρέπει όμως η τυποποίηση και αυτοματοποίηση να μην παραγνωρίζει και να μην παραμερίζει τον ανθρώπινο παράγοντα, που είναι και ο δημιουργός τους, αλλά να είναι ευέλικτες και ρεαλιστικές, και όχι μηχανιστικές και απρόσωπες διαδικασίες.

Προσωπικά, πιστεύω στη συνεχή αναβάθμιση και προσαρμογή, έναντι των νέων προκλήσεων που συνεχώς αυξάνουν και δημιουργούν νέα δεδομένα, στον επαναπροσδιορισμό των καταστάσεων και στην επικαιροποίηση των διαδικασιών, ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα.

iw? Τι σημαίνουν για εσάς οι νέες τεχνολογίες και τι προσδοκάτε από τις ψηφιακές λύσεις;

Γ.Κ.: «Νέες τεχνολογίες» σημαίνει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, ποιοτικότερο αποτέλεσμα, ταχύτητα διαδικασιών και μείωση κόστους. Σημαίνει κατάργηση της χειροκίνητης επεξεργασίας και περιορισμός των λαθών. Όλα αυτά αποτελούν επιδίωξη και προσδοκία των ψηφιακών λύσεων και των εφαρμογών τους σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης και, εν τέλει, αποτελέσματος για την εταιρεία.

iw? Ποιες θα είναι οι επόμενες επενδύσεις σας και τι προσδοκάτε από αυτές;

Γ.Κ.: Οι επενδύσεις πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται στην τεχνολογία και στις νέες εφαρμογές.

Ταυτόχρονα όμως οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, στην εξεύρεση κατάλληλων ανθρώπων με υψηλή εκπαίδευση και προσαρμοστικότητα στις νέες εφαρμογές, στη γνώση, τη συνεχή ενημέρωση και τη διατήρηση του σωστού επαγγελματικού περιβάλλοντος, όλα αυτά συνιστούν επενδύσεις μακράς διαρκείας και πολλών προσδοκιών για την εταιρεία μας.

Η καλύτερη επένδυση για εμάς είναι οι νέοι άνθρωποι, προκειμένου η εταιρεία μας να έχει παρόν και μέλλον.

Δίνοντας ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες να εξελιχθούν και να προοδεύουν, σύμφωνα με τις αξίες μας και τις αρχές μας, ξέρουμε πολύ καλά ότι επενδύουμε πολλαπλασιαστικά στο μέλλον.

iw? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CFO;

Γ.Κ.: O σύγχρονος ρόλος ενός επιτυχημένου CFO είναι ευρύτερος του ρόλου που ασκούσε στο παρελθόν, δηλαδή του υπεύθυνου της οικονομικής πολιτικής, των reportings προς τη διοίκηση και της διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Σήμερα, ο ρόλος είναι πολύ πιο σύνθετος και ηγετικός ταυτόχρονα. Συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τη στρατηγική της επιχείρησης. Για αυτό και πιστεύω ότι, εκτός από τη χρηματοοικονομική παιδεία και γνώση, πρέπει να χαρακτηρίζεται από στρατηγική σκέψη και δημιουργική φαντασία, συνθετική ικανότητα, καλλιέργεια σχέσεων καλής και αποδοτικής συνεργασίας, σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων που χειρίζεται και βέβαια υψηλή προσωπική ακεραιότητα και ήθος. Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου CFO.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*