Σε θετικό momentum η Ευρωπαϊκή Πίστη, στις 27/9 τα αποτελέσματα 6μηνου

Το καλό momentum αναμένεται να διατηρήσει η εισηγμένη στο Χρηματιστηριο Αθηνών, Ευρωπαϊκή Πίστη, και όπως γίνεται γνωστό τα αποτελέσματα 6μηνου θα ανακοινωθούν στις 27 Σεπτεμβρίου. Η εικόνα φέρεται να είναι ικανοποιητική, σε συνέχεια της περσινής ιδιαίτερα επιτυχημένης χρονιάς, με τις γενικές ασφαλίσεις και τον κλάδο Υγείας να πρωταγωνιστούν, με θετικό ξανά πρόσημο.

του Βάιου Κρόκου

H εταιρεία συνεχίζει την πορεία, εν μέσω των έντονων προκλήσεων τόσο στον κλάδο όσο και στο σύνολο της οικονομίας, βασισμένη πάντα στην δυναμική που έχει αναπτύξει στις προηγούμενες χρήσεις όσο και την “ψήφο εμπιστοσύνης” από πελάτες και μετόχους, όπως η EBRD.

Επιγραμματικά, την περσινή χρονιά η εταιρεια σημείωσε σημαντική αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 28,2% στα 20,6 εκ. ευρώ, αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 3,0% στα 172,2 εκ. ευρώ. Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 18,6% στα 96,2 εκ. ευρώ. Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 8,9% στα 386,6 εκ. ευρώ και των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 6,3% στα 266,7 εκ. ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι επενδύσεις, στα 304,4 εκ. ευρώ, έναντι 279,9 εκ. ευρώ το 2015.

Υπενθυμίζεται πως στους βασικούς οικονομικούς στόχους της εταιρείας για το σύνολο του 2017 περιλαμβάνονται:

-η αύξηση καθαρής παραγωγής κατά 3,8%,

-η μείωση γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής 0,5%,

η αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 10%,

η μείωση κόστους πρόσκτησης κατά 0,5%,

η διατήρηση του συντελεστή ζημιών στα επίπεδα του 2016,

η διατήρηση της κερδοφορίας στα ίδια επίπεδα και η μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 0,5%

Ποιοτικοί & Στρατηγικοί

Η Ευρωπαϊκή Πίστη επιδιώκει την διατήρηση των υποδομών για την εφαρμογή της Solvency II, την συνέχιση της ανάπτυξης νέων μηχανογραφικών εφαρμογών, την πλήρη λειτουργία του νέου μηχανογραφικού συστήματος αντιμετώπισης της απάτης SAS Fraud, την δημιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης πελατών, την ενίσχυση του cross selling και την χρήσης του Ασφαλιστικού Γονέα, την εκπαίδευση και personal couching στο προσωπικό σε προαιρετική βάση.

Τέλος, θέτει ως στρατηγικό στόχο για το 2017: την διασφάλιση – μεγένθυνση της οντότητας της εταιρίας και των συμφερόντων των μετόχων, την συνεχή δράση επίτευξης στόχου “Ονείρου” και διαμόρφωσης ενιαίας κουλτούρας προσανατολισμού προς το στόχο, την ανάδειξη της Εταιρίας ως εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών οργανισμών ως προς το μέγεθος, την φερεγγυότητα, την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσών, το κοινωνικό πρόσωπο και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2017, σχετικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εξαμηνιαίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα εξαμηνιαία συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*