Εξέδωσαν προκήρυξη για ανύπαρκτο δίκτυο υγείας!

Στον αέρα βρίσκεται η προκήρυξη στελέχωσης των ΤοΜΥ (εδώ), η οποία αναρτήθηκε λίγες ώρες μετά την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής της κυβερνητικής μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ (εδώ κι εδώ).

Στη σελ. 3 της προκήρυξης, ο Υπουργός προκηρύσσει την πρόσληψη ατόμων τα οποία θα στελεχώσουν τις ΤοΜΥ των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΠΕΔΥ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας). Όπως ορθά παρατηρεί, όμως, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα (3/8/17) καταργεί την ονομασία ΠΕΔΥ. Με λίγα λόγια η προκήρυξη μιλά για ένα δίκτυο υγείας το οποίο είναι ανύπαρκτο!

Είναι σαφές, βέβαια, ότι πρόκειται για μια γκάφα που οφείλεται στη βιασύνη της Αριστοτέλους να στελεχώσει με προσωπικό παλιές και νέες μονάδες ΠΦΥ, για να μην κατηγορηθεί για αποτυχία του όλου εγχειρήματος. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κινδυνεύει, όμως, να καταφέρει ακριβώς αυτό που απεύχεται, καθώς η αντίφαση που διαπιστώνει η ΕΝΕ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη νομιμότητα της προκήρυξης.

Το “μπάχαλο” όμως δεν σταματά εδώ, αφού η Ένωση παρατηρεί ένα ακόμη ενδεχόμενο “φάουλ” στην προκήρυξη που έχει να κάνει με το ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 4β του Ν.4461/2017 (για τη συγκρότηση και σύνθεση του προσωπικού των ΤοΜΥ), η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται από το Υπ. Υγείας κι εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.

“Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομοθέτης καθιερώνει ευρέως τη διαδικασία έγκρισης της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού των ΤοΜΥ από το ΑΣΕΠ. Εν προκειμένω, ωστόσο, εκ του προοιμίου της προκήρυξης ουδόλως προκύπτει ότι η εν λόγω προκήρυξη έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ” αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΝΕ, που εκφράζει τη δυσπιστία της για το κατά πόσο έχει τηρηθεί ο διαδικαστικός τύπος της έγκρισης της επίμαχης προκήρυξης.

Η Ένωση διαπιστώνει, τέλος, πως με την προκήρυξη δίνεται κάποιας μορφής προβάδισμα στους Νοσηλευτές ΠΕ έναντι των Νοσηλευτών ΤΕ, ελλείψει ειδικής και ρητής περί τούτου νομοθετικής πρόβλεψης. Η επισήμανση αυτή αφορά συγκεκριμένα στις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 3 του Ν.4461/2017, σύμφωνα με τις οποίες:

Μάλιστα, αντίστοιχες ρυθμίσεις υπάρχουν και στο Νόμο περί της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ.

“Ο νομοθέτης ήδη από το έτος 1985 προβλέπει ρητώς την απονομή του αυτού επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή τόσο στους αποφοίτους των πανεπιστημίων όσο και στους αποφοίτους των ΤΕΙ” αντιτείνει η ΕΝΕ.  Παρά ταύτα, με την επίμαχη προκήρυξη “προκρίνεται η πλήρωση των θέσεων νοσηλευτών από Νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ και μόνο αν οι εν λόγω θέσεις δεν καλυφθούν από Νοσηλευτές ΠΕ δύνανται να καλυφθούν από Νοσηλευτές ΤΕ” προσθέτει, τονίζοντας πως η εν λόγω διοικητική πράξη κανονιστικού περιεχομένου παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα του Ν. 4461/2017 και των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2Α του Ν.1579/1985.

Με βάση τα προαναφερόμενα μιλάμε για σωρεία παρατυπιών, με αποτέλεσμα η προκήρυξη να αποβαίνει ακυρωτέα για παράβαση νόμου, υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διάταξης και παραβίαση της αρχής της ισότητας. Για να δούμε πόσο γρήγορα θα είναι τα αντανακλαστικά της Αριστοτέλους αυτή τη φορά. Διότι θα είναι τραγικό να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη στελέχωση των μονάδων ΠΦΥ και στη συνέχεια να προσφύγει κάποιος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η προκήρυξη να καταπέσει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*