Όμιλος ICAP λογότυπο

ICAP Employment Solutions: Σε βιομηχανία-εμπόριο οι περισσότερες θέσεις εργασίας

Την έρευνά της για την απασχολησιμότητα στην Ελλάδα παρουσίασε η ICAP Employment Solutions, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα
«Προοπτικές των νέων αλλαγών / μεταρρυθμίσεων σε Εργασιακά, Ασφαλιστικά & Αγορά Εργασίας» στις 21 Ιουνίου στην Αθήνα.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 180 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. το 2016 και με αριθμό προσωπικού άνω των 20 ατόμων κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα των θέσεων εργασίας φαίνεται να προκύπτει κατά κύριο λόγο στον κλάδο της βιομηχανίας και του εμπορίου, με πιο συχνές ειδικότητες σε τμήματα παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και σε υποστηρικτικές θέσεις σε διάφορα τμήματα της εταιρείας.

Αναφορικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, εμφανίζεται έντονη εποχικότητα και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι ανάγκες καλύπτονται επιτυχώς μέσω εταιρειών στελέχωσης προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, τα 2/3 των εταιρειών έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με εταιρεία στελέχωσης προσωπικού, ενώ το υπόλοιπο 1/3 επέλεξε να καλυφθούν πιθανές ανάγκες από το εσωτερικό τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών (93,2%) θεωρούν πως οι υποψήφιοι που τοποθετήθηκαν μέσω εταιρειών στελέχωσης προσωπικού ήταν κατάλληλοι και ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις ανάγκες του ρόλου. Αυτό φαίνεται και από το ποσοστό των εργαζομένων (86,4%) οι οποίοι εντάχθηκαν στο μόνιμο προσωπικό της εκάστοτε εταιρείας, καθώς και από το ποσοστό των εταιρειών (95,1%) το οποίο θα ανέτρεχε ξανά σε εταιρεία στελέχωσης προσωπικού για κάλυψη μελλοντικής θέσης εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μοναδικός λόγος που οι εταιρείες απάντησαν αρνητικά όσον αφορά την ανταπόκριση των υποψηφίων σε θέσεις εργασίας είναι ότι αυτοί δεν προσαρμόστηκαν στην εταιρική τους κουλτούρα (γνώμη του 6,8% των εταιρειών).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*