Αυξάνεται το στρες στον εργασιακό χώρο

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι βιώνουν υψηλά επίπεδα στρες, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους: μείωση αποδοχών, καθυστέρηση πληρωμών, αβεβαιότητα για το μέλλον. Αποτελεσματική λύση προσφέρουν τα λεγόμενα «Προγράμματα Υποστήριξης Προσωπικού». Έρευνες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας έως και κατά 70%!

Η φύση της εργασίας μας έχει υποστεί δραματικές αλλαγές και συνεχίζει να αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Αγγίζει σχεδόν όλα τα επαγγέλματα, από καλλιτέχνες και γιατρούς, μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες και πωλητές.

Αναπόφευκτα, οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από στρες. Και το στρες στον εργασιακό χώρο αποτελεί σημαντική απειλή σε ατομικό επίπεδο για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, αλλά και ευρύτερα εξελίσσεται σε «βόμβα» στα θεμέλια των επιχειρήσεων.

Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι προκαλεί τεράστιο κόστος στις επιχειρήσεις, ίσο με το 4% του ΑΕΠ μιας χώρας! Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, οι έρευνες καταδεικνύουν ότι 2 στους 3 εργαζομένους αισθάνονται ανασφάλεια για την εργασία τους.

Μόνο στην ΕΕ, εκτιμάται ότι το 1/3 του εργατικού δυναμικού βιώνει μια ψυχολογική διαταραχή, κυρίως κατάθλιψη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ψυχολογικά προβλήματακαι η χρήση ουσιών αναδεικνύονται πλέον σε κύριες αιτίες ασθένειας και απώλειας παραγωγικότητας των εργαζομένων. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι:

  • Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι Καναδοί απουσιάζουν από την εργασία τους περισσότερες μέρες εξαιτίας των ψυχολογικών προβλημάτων από ό,τι εξαιτίας οποιασδήποτε άλλης χρόνιας ασθένειας, κοστίζοντας στην οικονομία της χώρας 51 δισ. δολ. ετησίως σε απώλεια παραγωγικότητας.
  • Άλλη μελέτη στις ΗΠΑ ανέδειξε ότι τα ψυχολογικά προβλήματα αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 1,3 δισ. χαμένες ημέρες παραγωγικότητας ανά έτος στη χώρα, είτε λόγω απουσιών των εργαζομένων είτε λόγω ανικανότητας να εκτελέσουν την εργασία τους.

Παρ’ όλο, λοιπόν, που είναι ξεκάθαρο ότι το άγχος επηρεάζει την παραγωγικότητα, λίγοι είναι οι εργοδότες που έχουν εφαρμόσει στρατηγικές για τη μείωση των χρόνιων παραγόντων που προκαλούν στρες. Κι όμως λύση υπάρχει: Employee Assistance Programs.

Η λύση

Τα προγράμματα EAP βοηθούν τους εργαζομένους να ισορροπήσουν την επαγγελματική και την προσωπική ζωή τους, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους των εργοδοτών μέσω της αυξημένης απόδοσης των εργαζομένων τους και της διατήρησης ενός υγιούς ενδοεπιχειρησιακού κλίματος.

Είναι μια, εύκολη στη χρήση, εμπιστευτική υπηρεσία, που προσφέρει πολύπλευρη προσέγγιση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας:

  • Οι εργαζόμενοι μπορούν εθελοντικά να συμμετέχουν ώστε να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση του άγχους και των καθημερινών τους προβλημάτων.
  • Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ενάντια στις συχνές απουσίες και τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση στον χώρο εργασίας.
  • Έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τους υπαλλήλους μιας επιχείρησης, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις καθημερινές απαιτήσεις και τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής.

Αποτελέσματα

Έρευνες γνώμης σε εργαζομένους έχουν δείξει ότι το 80-90% των ερωτηθέντων είναι διατεθειμένοι να εργαστούν πιο σκληρά για μια εταιρεία που είναι πρόθυμη να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα προσωπικά προβλήματά τους. Άλλη έρευνα καταδεικνύει ότι όταν παρέχονται ΕΑΡ, η απώλεια εργασίας μειώνεται κατά 60% και υπάρχει βελτίωση κατά 43% της παραγωγικότητάς τους.

Σύμφωνα με τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα μιας Ομοσπονδιακής Επαγγελματικής Έρευνας Υγείας (ΗΠΑ) σε πάνω από 60.000 εργαζομένους που συμμετέχουν σε ΕΑΡ, τα άτομα που ανέφεραν σημαντική δυσκολία να ολοκληρώσουν το καθημερινό τους έργο λόγω των συναισθηματικών προβλημάτων τους παρουσίασαν 73% ποσοστό βελτίωσης της παραγωγικότητας μετά τη συμμετοχή τους στα EAΡ.

Προβλήματα που προκαλούν τη μείωση της παραγωγικότητας

Εργασιακό περιβάλλον Θέματα σχέσεων Συναισθήματα & Συμπεριφορές
Διαχείριση αλλαγής Προβλήματα στον γάμο/Διαζύγιο Κατάθλιψη
Συγκρούσεις Οικογενειακά προβλήματα Διαχείριση άγχους
Σχέσεις με συνεργάτες Διαπροσωπικές σχέσεις/Μοναξιά Διαχείριση απώλειας
Σχέσεις με προϊσταμένους Σχέσεις με τα παιδιά Φοβίες, πανικός
Ισορροπία προσωπικής/επαγγελματικής ζωής Μικτές οικογένειες Εθισμοί
Διαχείριση άγχους Συγκρούσεις Υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής

Τα οφέλη των «Προγραμμάτων Υποστήριξης Προσωπικού»

Μειώνουν το επιχειρηματικό κόστος Αυξάνουν την αξία της εργοδοτικής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό της Μειώνουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο
Λιγότερες άδειες για επισκέψεις σε γιατρούς  Βελτιώνοντας την ποιότητα-Μειώνοντας τα εργατικά ατυχήματα Εξομαλύνοντας την προσαρμογή έπειτα από απολύσεις ή τερματισμό δραστηριοτήτων κ.τ.λ.
Ενισχύοντας τη δέσμευση των εργαζομένων Μειώνοντας τον ρυθμό ανανέωσης προσωπικού και τα σχετικά κόστη Μειώνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων βίας στον εργασιακό χώρο και άλλων επισφαλών περιστατικών
Προσφέροντας στους υπαλλήλους βραχυπρόθεσμες λύσεις ή παραπέμποντάς τους σε άλλη μορφή θεραπείας Μειώνοντας τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης Προωθώντας και υποστηρίζοντας προγράμματα και πολιτικές για ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από καπνό, αλκοόλ και ουσίες
Βελτιώνοντας τις ικανότητες των εργαζομένων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προκλήσεις της ζωής Μειώνοντας τις προγραμματισμένες και τις απρογραμμάτιστες απουσίες Ενισχύοντας την καλή εταιρική φήμη
Αναπτύσσοντας τις ικανότητες των εργαζομένων και προϊσταμένων στην καλύτερη διαχείριση του εργασιακού άγχους, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση της ομάδας Βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων-Λιγότερες πειθαρχικές ακροάσεις και περισσότερη δράση

Αβεβαιότητα και στρες στον φαρμακευτικό κλάδο

Έντονες πιέσεις ασκούνται στον φαρμακευτικό κλάδο, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, με δραματική συνέπεια τη μείωση του προσωπικού και τον περιορισμό των επενδύσεων. Όλα αυτά μεταφράζονται σε αβεβαιότητα και εργασιακό στρες για τους εργαζομένους στον κλάδο.

Έκθεση του αμερικανικού περιοδικού “FirstWord Pharma” αναφέρει πως το χρονικό διάστημα 2008-2013, οι 11 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες προχώρησαν σε συνολικά 143.000 απολύσεις! Πρώτη στη λίστα είναι η Μerck (MSD στην Ελλάδα) με 46.140 απολύσεις και ακολουθούν η Αstrazeneca με 25.733, η Pfizer με 16.517 και η GSK με 9.000 απολύσεις.

Κύριες αιτίες των απολύσεων –σύμφωνα με την ίδια έκθεση– είναι ο ανταγωνισμός με τα generics (γενόσημα), η μείωση της παραγωγικότητας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης (νέα φάρμακα), η στροφή προς εξειδικευμένα φάρμακα, που δεν απαιτούν αντιπροσώπους (ιατρικούς επισκέπτες) για την προώθησή τους, καθώς και μια σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ελλάδα, λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν από τους Θεσμούς για τον περιορισμό των υπέρογκων δαπανών για φάρμακα. Τα τελευταία χρόνια, είχαμε κύμα απολύσεων σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως Sanofi, Boehringer, Pfizer, GSK, Roche, μέχρι και αναστολή της λειτουργίας τμημάτων, όπως στην Bristol, τη Sandoz και την Teva. Ειδικά στον κλάδο των πωλήσεων, υπάρχουν εταιρείες που προχώρησαν σε δραστικές μειώσεις ιατρικών επισκεπτών, έως και κατά 60-70%.

FeelWellToday.com

Το Feel Well Today είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία online παροχής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Στελεχώνεται από συμβούλους-ψυχολόγους, με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική ιδιωτών και εταιρειών.

Το Feel Well Today μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους μέσω της εφαρμογής των Employee Assistance Programs (EAP).

Περισσότερες πληροφορίες: Ιωάννα Π. Θεοδωρακοπούλου, PsyD, MSc, συμβουλευτική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, υπεύθυνη συμβουλευτικών υπηρεσιών του FeelWellToday.com

Τηλ.: 210 64 25 866, e-mail: itheodorakopoulou@feelwelltoday.comi.theodorakopoulos@ymail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*