Αποπληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων: Τι ισχύει για φυσικά και νομικά πρόσωπα

του Απόστολου Αλωνιάτη – Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Οι δηλώσεις τελείωσαν και τώρα αρχίζει ο Γολγοθάς της αποπληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων.
Από την 31η Ιουλίου 2017 και μετά, κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα οι φορολογούμενοι καλούνται να βάλλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη γιατί τους περιμένει και μία και δύο και τρεις υποχρεώσεις προς την εφορία.

Γιατί πέρα από την αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος, από Σεπτέμβρη και για πέντε μήνες θα έχουμε την αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ και στο τέλος του χρόνου, κάτι σαν κερασάκι στην τούρτα των φόρων, θα έχουμε και τα τέλη κυκλοφορίας.

Να μην ξεχνάμε ότι για τους επιτηδευματίες αλλά και τα νομικά πρόσωπα, πέρα από τις υποχρεώσεις που αναφέραμε παραπάνω έχουμε το ΦΠΑ, τον ΕΦΚΑ (αναπροσαρμοσμένο με τα νέα στοιχεία πλέον του 2016), τον ΦΜΥ και μια σειρά από υποχρεώσεις που προκύπτουν από την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Για να μην χαθείτε λοιπόν στα μονοπάτια των φόρων ας δούμε τις υποχρεώσεις που έχουμε:

Δόσεις αποπληρωμή του φόρου των φυσικών προσώπων

α) Φυσικά πρόσωπα

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την διοίκηση (ΠΟΛ.1034/2017), οι δόσεις πληρωμής του φόρου εισοδήματος είναι τρεις με καταληκτικές ημερομηνίες, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Για τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016, δηλαδή της δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2017, οι καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμών είναι οι:
Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, και
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

β) Φυσικά πρόσωπα μέλη Νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία

Τα φυσικά πρόσωπα εταίροι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, έχουν την δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου εισοδήματος σε δύο δόσεις:
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, και
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Προσοχή: Μετά την παράταση που δόθηκε μέχρι τις 21 Ιουλίου 2017, οι δηλώσεις των εταίρων νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία, μπορούν να κατατεθούν έως τις 16 Αυγούστου 2017.

Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Με παρέμβαση της διοίκησης, (παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017 ), άλλαξε ο τρόπος καταβολής των δόσεων αποπληρωμής του φόρου των νομικών προσώπων. Η πρώτη αλλαγή αφορά το πλήθος των δόσεων. Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν οι δόσεις πληρωμής ήταν 8, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια , από τότε δηλαδή που οι δηλώσεις των νομικών προσώπων είχαν σαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Ιουνίου. Αυτό συνέβαινε γιατί παράλληλα με τον αριθμό τον δόσεων (8) υπήρχε και η υποχρέωση η τελευταία δόση να πληρώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου. Έτσι με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η καταβολή του φόρου γίνεται σε 6, κατ’ ανώτατο όριο, με ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Η δεύτερη αλλαγή έγινε στο χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης.
Με την παλιά νομοθεσία η καταβολή γινόταν την επόμενη μέρα από την υποβολή της δήλωσης. Με την τροποποίηση που έγινε η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται πλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (30.06.2017) και οι υπόλοιπες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων πέντε (5) μηνών. (Σχετική: ΠΟΛ.1071/2017).

Προσοχή: Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης.

Όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1060/2015:» η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή και σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (ήτοι, πέραν των δώδεκα μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης».

Καταβολή των δόσεων των νομικών προσώπων:

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που έχει δώσει η διοίκηση στην ΠΟΛ.1071/2017, οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων του φόρου των νομικών προσώπων είναι:

Νομικά πρόσωπα με λήξη φορολογικού έτους 31.12.2016

Για νομικό πρόσωπο/ νομική οντότητα με φορολογικό έτος 01.01.2016 – 31.12.2016 που υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις 31.05.2017, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (30.06.2017), ήτοι, μέχρι την Δευτέρα 31.07.2017, η δεύτερη (2η) δόση μέχρι την Πέμπτη 31.08.2017, η τρίτη (3η) δόση μέχρι την Παρασκευή 29.09.2017, η τέταρτη (4η) δόση μέχρι την Τρίτη 31.10.2017, η πέμπτη (5η) δόση μέχρι την Πέμπτη 30.11.2017 και η έκτη (6η) και τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 29.12.2017.

Προσοχή: Με τροπολογία που κατέθεσε στην βουλή το υπουργείο οικονομικών διευκρίνισε, η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος παραμένει αμετάβλητη και είναι η 31.7.2017.

Νομικά πρόσωπα με λήξη φορολογικού έτους 30.06.2017

Για νομικό πρόσωπο/ νομική οντότητα με φορολογικό έτος 01.07.2016 – 30.06.2017 που υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις 02.01.2018 (καθόσον 31 Δεκεμβρίου συμπίπτει με αργία), η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 (31.12.2017), ήτοι, μέχρι την Τετάρτη 31.01.2018, η δεύτερη (2η) δόση μέχρι την Τετάρτη 28.02.2018, η τρίτη (3η) δόση μέχρι την Παρασκευή 30.03.2018, η τέταρτη (4η) δόση μέχρι την Δευτέρα 30.04.2018, η πέμπτη (5η) δόση μέχρι την Πέμπτη 31.05.2018 και η έκτη (6η) και τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 29.06.2018.

Έρχονται και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεων σας στην εφορία, θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι εκτός από τις ανωτέρω υποχρεώσεις για τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αναμένουμε και την έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ.

Έτσι στον προγραμματισμό πληρωμών των φορολογικών υποχρεώσεων πρέπει να υπολογίσετε και την πληρωμή αυτής της υποχρέωσης. Αν ισχύσουν οι περυσινές ημερομηνίες, τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν τον Αύγουστο και οι δόσεις θα πληρωθούν :

Α) Δόση: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
Β) Δόση: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017
Γ) Δόση: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017
Δ) Δόση: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
Ε) Δόση: Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

Πληρωμή στον γκισέ της τράπεζας; «Δωράκι » η Προμήθεια από τις τράπεζες!!

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) , εφαρμόζεται από την Παρασκευή 21.7.2017 η πληρωμή προμήθεια σε όσους φορολογούμενου εξοφλούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στα γκισέ της τράπεζας.
Σύμφωνα με την απόφαση η εξόφληση των φορολογικών υποχρεώσεων μέσω e-banging , PhoneBanking, ATM, και APS (χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών), παραμένουν χωρίς την πληρωμή προμήθειάς εκ μέρους του φορολογούμενου.

Ας δούμε τις διευκρινήσεις που έδωσε η ΑΑΔΕ:

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της εφαρμογής από τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου, της απόφασης για την κάλυψη τραπεζικών προμηθειών, όσον αφορά στην πληρωμή φόρων, και με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων, διευκρινίζει τα εξής:

ΕΡ.: Από τη Δευτέρα θα πληρώνω προμήθεια στις τράπεζες, με όποιον τρόπο και αν κάνω τις πληρωμές μου;
ΑΠ.: Όχι. Η ΑΑΔΕ εξακολουθεί να καλύπτει τις προμήθειες για ΟΛΟΥΣ, όταν οι πληρωμές φόρων γίνονται μέσω Internet Banking, PhoneBanking, ATM, και APS (χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών).
ΕΡ.: Συνεπώς, οποιοσδήποτε πληρώσει φόρους σε φυσικό κατάστημα θα επιβαρύνεται με τραπεζική προμήθεια;
ΑΠ.: Όχι. Εξαιρούνται οι πληρωμές για ΕΝΦΙΑ και Φόρο Εισοδήματος των φυσικών προσώπων, τα οποία είτε είναι άνω των 70 ετών, είτε βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, είτε παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω, είτε είναι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, με την προϋπόθεση να καταθέσουν τα χρήματα σε λογαριασμό τους και, στη συνέχεια, να προχωρήσουν σε μεταφορά του ποσού προς το λογαριασμό του Δημοσίου.
ΕΡ.: Δηλαδή, αν πάνε στο γκισέ να πληρώσουν με μετρητά, χωρίς να κάνουν κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, θα πληρώσουν προμήθεια;
ΑΠ.: Ναι.
ΕΡ.: Για ποιο λόγο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πήρε αυτή την απόφαση;
ΑΠ.: Διότι η πλήρης κάλυψη των τραπεζικών προμηθειών κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο περί τα 19 εκ. ευρώ ετησίως. Με αυτή την απόφαση, εξοικονομούνται 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έτσι, επιτυγχάνεται και η επιδίωξή μας για πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών των φορολογουμένων με τη φορολογική διοίκηση και η απαλλαγή από δαπάνες, που επιβαρύνουν αχρείαστα τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή το σύνολο των φορολογουμένων. Παράλληλα, με τα χρήματα, που εξοικονομούνται, μπορούν να χρηματοδοτηθούν κάθε είδους δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

(Τα σχόλια για την νέα επιβάρυνση των φορολογουμένων δικά σας!!)

*Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*