Φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

του Απόστολου Αλωνιάτη*

Οι δηλώσεις πλησιάζουν στο τέλος τους και ξεκινάει ο Γολγοθάς της καταβολής των φόρων. Για να προγραμματίσετε λοιπόν τις υποχρεώσεις σας από τους φόρους, σας δίνουμε τις καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής των υποχρεώσεων αυτών.

Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

α) Φυσικά πρόσωπα

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την διοίκηση (ΠΟΛ.1034/2017), οι δόσεις πληρωμής του φόρου εισοδήματος είναι τρεις με καταληκτικές ημερομηνίες, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Για τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016, δηλαδή της δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2017, οι καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμών είναι οι:

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, και
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

β) Φυσικά πρόσωπα μέλη Νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία.

Τα φυσικά πρόσωπα εταίροι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, έχουν την δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου εισοδήματος σε δύο δόσεις:

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, και
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων.

Με παρέμβαση της διοίκησης, (παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017 ), άλλαξε ο τρόπος καταβολής των δόσεων αποπληρωμής του φόρου των νομικών προσώπων. Η πρώτη αλλαγή αφορά το πλήθος των δόσεων. Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν οι δόσεις πληρωμής ήταν 8, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια , από τότε δηλαδή που οι δηλώσεις των νομικών προσώπων είχαν σαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Ιουνίου. Αυτό συνέβαινε γιατί παράλληλα με τον αριθμό τον δόσεων (8) υπήρχε και η υποχρέωση η τελευταία δόση να πληρώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου. Έτσι με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η καταβολή του φόρου γίνεται σε 6, κατ’ ανώτατο όριο, με ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η δεύτερη αλλαγή έγινε στο χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης. Με την παλιά νομοθεσία η καταβολή γινόταν την επόμενη μέρα από την υποβολή της δήλωσης. Με την τροποποίηση που έγινε η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται πλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (30.06.2017) και οι υπόλοιπες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων πέντε (5) μηνών. (Σχετική: ΠΟΛ.1071/2017).

Προσοχή: Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης.

Καταβολή των δόσεων

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που έχει δώσει η διοίκηση στην ΠΟΛ.1071/2017, οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων του φόρου των νομικών προσώπων είναι:

α) Για νομικό πρόσωπο/ νομική οντότητα με φορολογικό έτος 01.01.2016 – 31.12.2016 που υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις 31.05.2017, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (30.06.2017), ήτοι, μέχρι την Δευτέρα 31.07.2017, η δεύτερη (2η) δόση μέχρι την Πέμπτη 31.08.2017, η τρίτη (3η) δόση μέχρι την Παρασκευή 29.09.2017, η τέταρτη (4η) δόση μέχρι την Τρίτη 31.10.2017, η πέμπτη (5η) δόση μέχρι την Πέμπτη 30.11.2017 και η έκτη (6η) και τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 29.12.2017.

β) Για νομικό πρόσωπο/ νομική οντότητα με φορολογικό έτος 01.07.2016 – 30.06.2017 που υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις 02.01.2018 (καθόσον 31 Δεκεμβρίου συμπίπτει με αργία), η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 (31.12.2017), ήτοι, μέχρι την Τετάρτη 31.01.2018, η δεύτερη (2η) δόση μέχρι την Τετάρτη 28.02.2018, η τρίτη (3η) δόση μέχρι την Παρασκευή 30.03.2018, η τέταρτη (4η) δόση μέχρι την Δευτέρα 30.04.2018, η πέμπτη (5η) δόση μέχρι την Πέμπτη 31.05.2018 και η έκτη (6η) και τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 29.06.2018.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των υποχρεώσεων σας στην εφορία, θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι εκτός από τις ανωτέρω υποχρεώσεις για τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αναμένουμε και την έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ.

Έτσι στον προγραμματισμό πληρωμών των φορολογικών υποχρεώσεων πρέπει να υπολογίσετε και την πληρωμή αυτής της υποχρέωσης. Αν ισχύσουν οι περυσινές ημερομηνίες, τα εκκαθαριστικά θε εκδοθούν τον Αύγουστο και οι δόσεις θα πληρωθούν :

Α) Δόση: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
Β) Δόση: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017
Γ) Δόση: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017
Δ) Δόση: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
Ε) Δόση: Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

*Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*