Ανοδικά 0,9% η παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο 5μηνο

Ήπια άνοδο σημειώνεται στην παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ καθώς επί τω συνόλω καταγράφεται αύξηση 0,9% για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαίου 2017, έναντι της αντίστοιχης περσινής χρονιάς.

Η μεταβολή στις ασφαλίσεις ήταν +2,7%, στις ασφαλίσεις κατά ζημιών -0,7% εκ των οποίων η αστική ευθύνη οχημάτων σημείωσε πτώση -3,1% και οι λοιποί κλάδοι ζημιών άνοδο +0,7%.

Αξίζει να σημειωθεί τον Μάιο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής  αύξησαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (+3,6%). Αντιστοίχως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αύξησαν επίσης την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (+2,5%). Συνολικά, η παραγωγή  ασφαλίστρων μηνός  Μαΐου αυξήθηκε κατά 3,0% έναντι του Μαΐου του 2016.

Στο πλαίσιο της έρευνας της ΕΑΕΕ  ενσωματώθηκαν  στοιχεία μηνός Μαΐου του 2017. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Αναλυτικά όλα τα στοιχεία:  Παραγωγή Ασφαλίστρων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*