Το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς κτίζεται πάνω στις σημερινές θεαματικές εξελίξεις

Τις μεγάλες αλλαγές που θα απασχολήσουν επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με τα νέα πρότυπα για τις χρηματοοικονομικές αναφορές τόνισε σε παρουσίαση του, ο κ. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Executive Director, Insurance and Actuarial Advisory Leader, EY Greece, στο πλαίσιο του 10th Insurance Conference (#inc17-http://www.insurance.ethosevents.eu) της Ethos Εvents.

Επιγραμματικά, ο κ. Νικολόπουλος σημείωσε πως απαιτούνται οι κατάλληλες υποδομές από τις εταιρείες ώστε να ανταπεξέλθουν στα νέα πρότυπα τα οποία θα κάνουν «ντεμπούτο» το 2021. Οι βασικές αλλαγές όσον αφορά το IFRS17, που αντικαθιστά το IFRS 4, για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι η μέτρηση και λογιστική απεικόνιση, CSM & Risk Adjustment, η δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών αναφορών και η επίδραση στην κερδοφορία. Στόχος είναι να υπάρξουν ενιαίες λογιστικές αρχές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και επίλυση προβλημάτων συγκρισιμότητας. Για το IFRS9, που αντικαθιστά το IAS39, οι αλλαγές επικεντρώνονται στην ταξινόμηση επενδύσεων, στην λογιστική αντιστάθμιση και τον έλεγχο απομείωσης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων. Στόχος είναι η παροχή σχετικών και χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες οικονομικών καταστάσεων.

Αρκετές είναι οι αλλαγές που φέρνει στο μοντέλο λειτουργίας το IFRS17, όπως εξήγησε ο κ. Νικολόπουλος, στο Σύστημα Διακυβέρνησης (αναθεώρηση διαδικασιών, αναθεώρηση σημείων ελέγχου, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού), στο πλαίσιο χρηματοοικονομικής διαχείρισης , αναθεώρηση λογιστικού σχεδιασμού και πολιτικών λογιστικοποίησης, ταξινόμηση των προϊόντων και επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης μέτρησης ανά προϊοντική κατηγορία, καταγραφή μεθοδολογίας υπολογισμού της προσαρμογής κινδύνου «Risk Adjustment» και του «Contractual Service Margin», καταγραφή μεθοδολογίας υπολογισμού κατάλληλης καμπύλης προεξόφλησης, συγκριτική παρακολούθηση και διαχείριση μεταβλητότητας αποτελεσμάτων, αναθεώρηση δεικτών μέτρησης της απόδοσης) καθώς και στα πλαίσια των ΙΤ & Data (αναβάθμιση συστημάτων, αναθεώρηση αναλογιστικών μοντέλων, βελτίωση ποιότητας δεδομένων και δημιουργία αναφορών σε νέο πλαίσιο). Συμπερασματικά, όσον αφορά την παγκόσμια αγορά, το 70% έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία που απαιτείται για το IFRS17, οι μισές εταιρείες έχουν εξωτερική συμβουλευτική υποστήριξη και πάνω από το 90% θεωρεί ότι ο αντίκτυπος είναι σημαντικός.

Για τις μεγάλες αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο μίλησε στο συνέδριο και η κα Φανή Κλειδά, Γενική Διευθύντρια της ManpowerGroup Ελλάδος, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα new trends, τον κομβικό ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου και το νέο επιχειρηματικό τοπίο.

Σύμφωνα με την κα Κλειδά, στην Ελλάδα πράγματι υπάρχει το φαινόμενο της υποασφάλισης, ωστόσο κάποια στοιχεία δείχνουν αναστροφή στα νούμερα. Υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή στόχος είναι μια ενιαία αγορά με κοινό όραμα, ώστε να είναι αξιόπιστη για τους ασφαλισμένους, να υπάρξει άριστη παροχή υπηρεσιών, καινοτομία και απλότητα, όπως και ελκυστικότητα για μετόχους και επενδυτές κεφαλαίων. Όπως επισημάνθηκε, επίσης, στην Human Age 2.0 που διανύουμε και την επανάσταση των δεξιοτήτων που λαμβάνει χώρα, βασικά χαρακτηριστικά είναι η ατομική επιλογή, η τεχνολογική επανάσταση, η επιτήδευση του πελάτη και η μετανάστευση διαχείρισης ταλέντου. Όσον αφορά τη δύναμη του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου για την αλλαγή και την διαχείριση αυτής, απαιτούνται δυναμικά ευέλικτες ενοποιημένες εταιρικές δομές, βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων μέσω ηγετικών δεξιοτήτων, εξυπηρέτηση και ρόλος ασφαλιστή, ευρεία προσέλκυση ταλέντου και δυνατότητα στρατηγικής συμβουλευτικής μαζί με employer branding μέσω σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών.

Τέλος, στην σχέση Εκπαίδευσης και Ασφαλιστικής Αγοράς αναφέρθηκε ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και αγορών – τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ. Μιλώντας στο 10th Insurance Conference, ο κ. Αλεξάκης επεσήμανε την σπουδαιότητα που μπορεί να έχει το Πανεπιστήμιο στην ορθή εκπαίδευση ώστε να προκύψουν επαγγελματίες με διευρυμένες και σύνθετες ικανότητες για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου. «Ουσιαστικός είναι ο ρόλος των διαφόρων πιστοποιήσεων από έγκυρους φορείς που προσφέρονται για τον ασφαλιστικό τομέα», τόνισε δίνοντας έμφαση στις δράσεις του Πανεπιστημίου. Εκπαιδευτικά προγράμματα για σημαντικά θέματα, όπως είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος σε διάφορες επιμέρους θεματικές ενότητες, οι Βασικές Έννοιες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η 4η και η επερχόμενη 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, η Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, τα Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων, Εμπάργκο και Περιοριστικά Μέτρα βρίσκονται ανάμεσα στην αντίστοιχη ατζέντα.

Ιδιαίτερα σημαντικά όμως για τον κλάδο αποτελούν τα 5 εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΕΠΕΦΑ, εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την SQLearn, ώστε να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους αλλά και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Πρόκειται για δύο προγράμματα στον Τομέα Β’ «Θεσμικά θέματα» και τρία προγράμματα στον Τομέα Γ’ «Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων». Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ξεκίνησαν στο τέλος του 2015 και μέχρι σήμερα έχει εκπαιδευτεί επιτυχώς ένας μεγάλος αριθμός στελεχών του ασφαλιστικού κλάδου. Με την συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία, προσφέρεται πλήρης ευελιξία στους εκπαιδευόμενους ως προς το χρόνο παρακολούθησης των σεμιναρίων και παράλληλα εξοικονομούνται κόστη για τις επιχειρήσεις, σε σύγκριση με την πραγματοποίηση μαθημάτων με φυσική παρουσία στην τάξη.

Οι τάσεις – «κλειδιά» στην ασφαλιστική αγορά απασχόλησαν το Πάνελ ΙΙ όπου συμμετείχαν ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους και διαφορετικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα συνομίλησαν οι κ.κ. Σπύρος Γκούμας, Διευθύνων Σύμβουλος της SQLearn ΕΠΕ, Ευγενία Καφφετζή, Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Globalnet Insurance Brokers, Φανή Κλειδά Διευθύνουσα Σύμβουλος Manpower Group Ελλάδας, Βασίλης Πιερράκος, Insurance IT Advisory Services Manager, EY και Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης, KPMG.

Στο επίκεντρο του Πάνελ βρέθηκαν αυτοκινούμενα οχήματα, GPS, wearables, βασικές κατηγορίες των ρομπότ, ΙΤ συστήματα ασφαλιστικών, η πληθώρα κανονιστικών διαδικασιών και λογιστικών αλλαγών (Sovency II, PRIIPs, IDD, GDPR, IFRS 9, IFRS 15, IFRS 17), οι αλλαγές που πηγάζουν από την υιοθέτηση Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αλλά και το προϊόν της Πανευρωπαϊκής Ασφάλισης Ιδιωτικής Σύνταξης (PEPP). Αναλύθηκε παράλληλα και ο τρόπος που μπορεί να περάσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η ασφαλιστική αγορά εισέρχεται σε μια νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από νέες διαδικασίες, νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στον νέο καταναλωτή, ενώ αναμένονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα με σοβαρές αλλαγές. Η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί την ανάγκη ανανέωσης και επέκτασης του κανονιστικού πλαισίου της ασφαλιστικής αγοράς, το οποίο οδηγεί σε ανακατατάξεις στην εργασιακή πρακτική της. Η ενημέρωση και εκπαίδευση όλων αυτών πλέον γίνεται επιτακτική και άμεση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον.

Τις δυνατότητες που προσφέρουν στο ελληνικό κράτος οι συμπράξεις μεταξύ Δημοσίου Τομέα και Ιδιωτικού τομέα (τα γνωστά ΣΔΙΤ) στους κλάδους της υγείας, των συντάξεων, των φυσικών καταστροφών και των αγροτικών ασφαλίσεων εξέτασαν χθες στο Πάνελ ΙΙΙ του 10th Insurance Conference,  ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρης Μπερσίμης , ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης, ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, ο Δρ. Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής και Υγείας της Interamerican και ο καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο οποίος έχει μελετήσει και καταρτίσει σχέδια ΣΔΙΤ εδώ και δύο δεκαετίες.

Με την επισήμανση ότι οι πρόσφατοι σεισμοί στην Λέσβο ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο θα μπορούσαν τα ΣΔΙΤ για φυσικές καταστροφές να καλύψουν και τους σεισμόπληκτους και να βοηθήσουν το Κράτος, ξεκίνησε η συζήτηση για τις συμπράξεις και συνεργασίες μεταξύ του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο κ. Μπερσίμης αναφερόμενος στην δυνατότητα που μπορεί να υπάρξει στον οργανισμό για ΣΔΙΤ, επεσήμανε ότι αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι παλαιές σχέσεις του οργανισμού με τους ιδιωτικούς φορείς και μετά μπορεί να δημιουργηθούν επιλεκτικά ΣΔΙΤ σε θέματα υγείας, τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν ευεργετικά για τον οργανισμό και το κράτος. Ο κ. Κουρμούσης επεσήμανε ότι οι ασφαλίσεις αποτελούν έμμεσα ίσως το καλύτερο due diligence στην περίπτωση πώλησης των «κόκκινων δανείων» και ότι και οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να κάνουν πρώτοι το βήμα προς το κράτος και όχι να περιμένουν όλοι τις όποιες προτάσεις και αλλαγές απ’ αυτό. «Η δημόσια υγεία δεν είναι δωρεάν», τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου. «Τουναντίον η Ελλάδα πληρώνει 3 φορές περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο πολίτη για την υγεία», συμπλήρωσε ο Δρ. Γιώργος Βελιώτης. Στο ίδιο μήκος κύματος και βάσει των μελετών που έχουν διεξαχθεί, τοποθετήθηκε και ο κ. Νεκτάριος, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «λέμε για δωρεάν σύστημα υγείας, ο Έλληνας πληρώνει το 40% του κόστους της υγείας» ενώ συμπλήρωσε ότι στην Ελλάδα δεν έχουν υλοποιηθεί συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα «γιατί το πολιτικό σύστημα θα έχανε τεράστια προνόμια». Ο πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης , εκπροσωπώντας την πλευρά των Διαμεσολαβητών στο πάνελ δήλωσε ότι ο κλάδος βλέπει την αγωνία των πελατών-καταναλωτών  και θεωρεί ότι η κοινωνία είναι έτοιμη για τις αλλαγές. Ο  ΠΣΣΑΣ ενημερώνει τα μέλη του για τις εξελίξεις με τα ΣΔΙΤ και θέλουν να βοηθήσουν για την εξάπλωση του θεσμού σε όλα τα επίπεδα. «Θα συμμετάσχουμε στην προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών των ασφαλισμένων και των καταναλωτών» κατέληξε ο κ. Γαβαλάκης.

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.insurance.ethosevents.eu/ καθώς επίσης και τα social κανάλια Facebook, LinkedIn, twitter και YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*