Πως οι Φαρμακευτικές Εταιρείες θα πληρώσουν την διείσδυση των γενοσήμων

από το virus.com.gr

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του μέτρου κινητρόδοτησης των φαρμακοποιών με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων συνοδεύουν την διευκρινιστική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, κατ’ εφαρμογή του νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποιήση διατάξεων, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων…».

Τις ενστάσεις τους είχαν εκφράσει από την πρώτη στιγμή οι φαρμακοποιοί, κάνοντας λόγο για μια ακόμα νομοθετική απόπειρα προς τη λάθος κατεύθυνση. «Ένα φαρμακείο με 10.000€ αιτούμενο δεν μπορεί να πάρει έκπτωση άνω των 140€, όσο και να φτάσουν τα γενόσημα στις συνταγές του», επισημαίνουν, τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν αν ληφθούν υπόψη οι συνεχείς μειώσεις τιμών (διαβάστε εδώ).

Η αγορά φαίνεται ιδιαιτέρως προβληματισμένη καθώς για ακόμη μια φορά η «χρηματοδότηση» του κινήτρου θα προέλθει από τις φαρμακευτικές εταιρίες.

Όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση, «η συνολική αξία των ανωτέρω εκπτώσεων προς το σύνολο των φαρμακείων επιμερίζεται μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό μεριδίου αγοράς που προκύπτει από την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back)».

Κατά βάση, βέβαια, αυτό που φαίνεται να προβληματίζει είναι η αναποτελεσματικότητα του μέτρου. Κοινός τόπος είναι η παραδοχή πως δεν είναι μόνο οικονομικοί οι λόγοι που εμποδίζουν την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων. Στις επιμέρους λεπτομέρειες της ΥΑ, γύρω από τη διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, ξεκαθαρίζει ότι εφαρμόζεται μόνο ως προς τα ιδιωτικά φαρμακεία, για τα οποία προκύπτει ποσό επιστροφής (rebate).

Επίσης, «καθορίζεται μηνιαίος στόχος χορήγησης γενοσήμων φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, για τις συνταγές που εκτελούν και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το ύψος του ποσοστού χορήγησης γενοσήμων φαρμάκων για το έτος 2017 καθορίζεται στο 25 % επί του συνόλου των συνταγών του εδαφίου α΄ που εκτελούνται μηνιαίως από κάθε ιδιωτικό φαρμακείο. Τα φαρμακεία που υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνουν υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες».

«Η υποχρεωτική έκπτωση υπολογίζεται ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας, στην τιμή παραγωγού, των συνολικών μηνιαίων ποσοτήτων γενοσήμων φαρμάκων που χορηγούνται στα ιδιωτικά φαρμακεία σε εκτελέσεις συνταγών του ΕΟΠΥΥ», ενώ «το ποσοστό αντιστοιχεί σε 3% για κάθε δέκα ποσοστιαίες μονάδες άνω του ελάχιστου ορίου του 25 %, και υποδιαιρείται αναλογικά του ποσοστού της έκπτωσης ανά ποσοστιαία μονάδα». Στην ΥΑ περιλαμβάνεται και σχετικός πίνακας για τον προσδιορισμό του ποσοστού της έκπτωσης, για ποσοστό χορήγησης γενοσήμων έως 60 %.

Οι εν λόγω εκπτώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ.

ΦΕΚ: Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*