Ασπίς: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ & COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές με αντικείμενο τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση ΠΠ 01_1.6.2017.pdf

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*