Διπλασιάστηκαν οι εισροές των ΟΣΕΚΑ τον Μάρτιο

Συνολικές εισροές ύψους €99 δισ. το Μάρτιο, από €69 δισ. το Φεβρουάριο κατέγραψαν οι ΟΣΕΚΑ και οι Εναλλακτικοί ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΘΕ.

Οι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους €87 δισ., από €45 δισ. τον προηγούμενο μήνα.

Οι μακροπρόθεσμοι  ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €60 δισ. από €52 δισ.  το Φεβρουάριο.

  • Οι Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €10 δισ., από €13 δισ. το Φεβρουάριο.
  • Οι Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν αυξημένες καθαρές πωλήσεις ύψους €32 δισ., από €22 δισ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Οι καθαρές πωλήσεις των Μικτών ΟΣΕΚΑ παρέμειναν ίδιες με αυτές του Φεβρουαρίου (€13 δισ.).
  • Οι ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές εισροές €27 δισ., σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τις εκροές των €7 δισ. του Φεβρουαρίου.
  • Οι ΟΕΕ (Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων) κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €12 δισ. το Μάρτιο, από τα €25 δισ. το Φεβρουάριο.
  • Συνολικά, στο τέλος του Μαρτίου, η αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε στα €14.856 δισ., από €14.687 στο τέλος του Φεβρουαρίου και €14.141 στο τέλος του 2016.

Η ανοδική πορεία των καθαρών πωλήσεων των ΟΣΕΚΑ συνεχίστηκε και το Μάρτιο χάρη στους Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ οι οποίοι κατέγραψαν τις υψηλότερες μηνιαίες καθαρές πωλήσεις τους, σε μια εποχή που οι επενδυτές αναζητούν απόδοση χωρίς να αυξάνουν υπερβολικά την έκθεσή τους στις αγορές των μετοχών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*