Π. Δημητρίου: Ερχονται αλλαγές στα μερίδια της αγοράς που κατέχουν οι ασφαλιστικές

του Νίκου Σακελλαρίου

Η παρουσία της Generali στην Ελλάδα χρονολογείται από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. Πρόκειται για την παλαιότερη εν ενεργεία και με δυναμική ξένη ασφαλιστική στην Ελλάδα, που επηρεάζει αθόρυβα σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Αθόρυβα γιατί η Generali ποτέ δεν μπήκε στο παιχνίδι των δημόσιων σχέσεων και της μεγάλης προβολής. Της αρκούσε ότι το όνομά της είναι ένα από τα ισχυρότερα brand names παγκοσμίως, με πορεία σχεδόν δύο αιώνων στην ασφάλιση και στις επενδύσεις.

Ο CEO της Generali στην Ελλάδα, κ. Πάνος Δημητρίου, αν και νέος στην ηλικία, διανύει 20 χρόνια επικεφαλής της εταιρείας. Κινείται με τους ίδιους αθόρυβους, αλλά αποτελεσματικούς, ρυθμούς δράσης και ανάπτυξης που έχει ο όμιλος. Στη συνέντευξη μας παρουσιάζει τη δυναμική της εταιρείας το 2016, αναφέρεται στους στόχους της επόμενης διετίας και σκιαγραφεί τις τάσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Πώς διαμορφώθηκαν τα μεγέθη της εταιρείας κατά το 2016; Σε ποιους κλάδους είχατε αύξηση παραγωγής και ποιοι κλάδοι διαμόρφωσαν τα υψηλότερα τεχνικά αποτελέσματα κατά την περσινή χρονιά;

Π.Δ.: Το 2016, η παραγωγή ασφαλίστρων της Generali Hellas ξεπέρασε τα 184 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% έναντι του 2015. Και στο πεδίο του ανταγωνισμού δώσαμε μάχες και τις κερδίσαμε, διαμορφώνοντας παραγωγικά αποτελέσματα υψηλότερα από τον μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.
Στις ασφαλίσεις ζωής, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,5% και στις γενικές ασφαλίσεις στο 10%. Στο τμήμα του retail business, η αύξηση άγγιξε το 14%. Επιπλέον, τα τεχνικά αποτελέσματα αλλά και τα αποτελέσματα χρήσης υπήρξαν ιδιαίτερα θετικά, ώστε μέσα στο 2016 προχωρήσαμε δύο φορές σε αναθεώρηση του business plan μας. Παράλληλα, ικανοποιήσαμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους σε τοπικό επίπεδο, αφού ξεπεράσαμε κατά 10 εκατ. ευρώ τα προϋπολογισθέντα τεχνικά αποτελέσματα.

Εξίσου σημαντικά είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραπάνω μεγεθών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ζημιών (loss ratio) διαμορφώθηκε κάτω του 90% και ο δείκτης εξόδων (expense ratio) κάτω από το 10%, γεγονός που μαρτυρά διασπορά κινδύνων και υγιή ανάπτυξη. Στοιχεία απαραίτητα για τη διασφάλιση της σταθερότητας μιας εταιρείας.

– Σε ποιους τομείς θα δώσετε έμφαση το 2017 τόσο τις γενικές ασφαλίσεις όσο και στις ασφαλίσεις ζωής;

Π.Δ.: Θέλουμε να είμαστε εκεί όπου υπάρχουν και αναπτύσσονται οι ασφαλιστικές ανάγκες. Αυτό, εξάλλου, είναι και ένα «προνόμιο» που έχουμε ως ασφαλιστικός οργανισμός, δηλαδή να διαδραματίζουμε έναν καθοριστικό ρόλο σε κάποιους από τους βασικότερους τομείς της ανθρώπινης και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτό, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, η Generali επανασχεδιάζει την πελατοκεντρική της πολιτική, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του retail business. Μέσα από τον συνεχή εμπλουτισμό των προϊόντων μας, επιδιώκουμε και επιτυγχάνουμε, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματά μας, την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στον τομέα της λιανικής.

Ωστόσο, δεν αφήνουμε εκτός των αναπτυξιακών στόχων τις εταιρικές ασφαλίσεις, στις οποίες άλλωστε πρωταγωνιστούμε και κατέχουμε ηγετικό ρόλο. Θυμίζω ότι η Generali είναι η πρώτη εταιρεία σε παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο των μεταφορών και στις ιχθυοκαλλιέργειες. Επίσης, συγκαταλεγόμαστε στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της αστικής ευθύνης, στις τρεις πρώτες στις τεχνικές ασφαλίσεις και στις πέντε πρώτες σε παραγωγή ασφαλίστρων στους κλάδους περιουσίας. Εάν συνυπολογισθεί ότι δεν έχουμε κάποια συνεργασία με τράπεζα που θα μπορούσε να ενισχύσει την παρουσία μας σε αυτούς τους κλάδους, λόγω των δανειοδοτήσεων, η διατήρηση των παραπάνω μεριδίων αγοράς κρίνεται ακόμη πιο σημαντική.

Σε ό,τι αφορά στις γενικές ασφαλίσεις, θεωρώ ότι και στη χώρα μας πρέπει να αυξηθούν τα μερίδια του κλάδου ασφάλισης περιουσίας, όπως η κάλυψη από φυσικές καταστροφές. Οι προτάσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών για την υλοποίηση ενός μοντέλου ασφάλισης της χώρας από τις φυσικές καταστροφές θα πρέπει να εισακουστούν και να μελετηθούν από την Πολιτεία. Ο Έλληνας παραμένει υπασφαλισμένος για έναν κίνδυνο που είναι υπαρκτός, και συντελείται με περιοδικότητα, τη στιγμή που διατίθενται στην αγορά λύσεις με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.

Στρατηγικός στόχος του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού είναι η ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των ασφαλιστικών κλάδων, προκειμένου να συμβάλουμε στη μεγέθυνση της ασφαλιστικής πίτας και στην εξυγίανση της αγοράς.

Οι δραματικές αλλαγές στο ασφαλιστικό πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν την ιδιωτική ασφάλιση; Τι πρέπει να προσέξουν οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου;

Π.Δ.: Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό θα αποτελέσουν τον καταλύτη των εξελίξεων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Εκτιμώ ότι θα κυριαρχήσουν οι εταιρείες που θα έχουν έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, όπως επιτάσσει εξάλλου η φύση των αποταμιευτικών-συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και στα μερίδια αγοράς που κατέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ας μην ξεχνάμε ότι στην ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν έχουμε δει, μέχρι στιγμής, σημαντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εταιρείες μεγαλύτερων μεγεθών από αυτές που είναι σήμερα και στην προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Τι πιστεύει η Generali για τη διαμεσολάβηση και την ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων;

Π.Δ.: Στον τομέα των δικτύων πωλήσεων, η ασφαλιστική αγορά θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ακόμη περισσότερο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται, πρακτικά, να επιλέξουν δίκτυα που ταιριάζουν στο μέγεθος αλλά και στα προϊόντα τους. Η δική μας πολιτική είναι η ενίσχυση των διαμεσολαβητών και η από κοινού ανάπτυξη, η οποία θα είναι αποδοτική για τους ασφαλισμένους, τους ασφαλιστές και την εταιρεία.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο καλύτερος πρεσβευτής για την προώθηση της ασφαλιστικής ιδέας παραμένει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο οποίος κάνει τη διαφορά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο δίκτυο. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε στην τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών που θέτουμε στη διάθεση των διαμεσολαβητών για την εξυπηρέτηση του πελατολογίου τους. Εκλαμβάνουμε την ψηφιοποίηση ως ένα μέσο για να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τους ασφαλιστές και όχι για να αποκοπούμε και να αποστασιοποιηθούμε από αυτούς. Κοινός μας στόχος παραμένει εξάλλου η ουσιαστική προστασία των πελατών μας.

Ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή σας σε επαγγελματικά ταμεία; Έχετε δεχθεί κρούσεις ή υποβάλει το ενδιαφέρον σας για κάποια;

Π.Δ.: Ο ρόλος των επαγγελματικών ταμείων στον σχεδιασμό ενός νέου, βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος, όπως και τα περιθώρια συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα έχουν τεθεί προς δημόσιο διάλογο μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Οι φορείς του ιδιωτικού κλάδου ασφάλισης έχουν εκφράσει και δημόσια την άποψη ότι τα επαγγελματικά ταμεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν από τους τρεις πυλώνες ασφάλισης.

Θεωρώ όμως ότι δεν είναι δυνατόν να εξερευνήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας πριν να υπάρξει επίσημη θέση της Πολιτείας για τον ανασχεδιασμό του ασφαλιστικού συστήματος και πριν γίνει πιο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο τα διέπει.

Ο κλάδος υγείας θα συνεχίσει την ανοδική του τάση ή πιστεύετε ότι θα φτάσει σε ένα επίπεδο σταθεροποίησης; Πώς κινείται η παραγωγή στην εταιρεία σας στον κλάδο υγείας και τι προβλέπετε μεσοπρόθεσμα;

Π.Δ.: Θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για μεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον καταναλωτή, προστατεύοντας την υγεία τη δική του και της οικογένειάς του. Η μεγαλύτερη διείσδυση του κλάδου στην αγορά προωθεί θετικά την έννοια της ασφαλισιμότητας στους καταναλωτές, λόγω της άμεσης ανταποδοτικότητας που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες υγείας.

Η παραγωγή ασφαλίστρων της Generali στον κλάδο υγείας κινείται τα τελευταία χρόνια ανοδικά, με διψήφιο ποσοστό αύξησης κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μάλιστα, η καλή αυτή πορεία θα συνεχιστεί και το 2017. Η Generali υπήρξε πρωτοπόρος στον κλάδο ασφάλισης υγείας με καινοτόμα προϊόντα, νέες αντιλήψεις, αποκλειστικές στρατηγικές συνεργασίες με τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια και πιο οικονομικά προγράμματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του μέσου πολίτη. Σήμερα, θεωρούμαστε η Νο1 εταιρεία στον κλάδο των ατομικών ασφαλίσεων. Φυσικά, δεν επαναπαυόμαστε. Τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας συνεχίζουν να δημιουργούν νέα προγράμματα, τα οποία θα λανσάρουμε στην ελληνική αγορά.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες τάσεις στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου; Πιστεύετε ότι θα υπάρχει αναστροφή στα πτωτικά τιμολόγια;

Π.Δ.: Η αναστροφή στα πτωτικά τιμολόγια επιβάλλεται. Πιστεύω ότι η περίοδος των θετικών αποτελεσμάτων για τον κλάδο αυτοκινήτου έχει τελειώσει. Αυτή τη στιγμή ίσως να βιώνουμε το τέλος των θετικών τεχνικών αποτελεσμάτων και πιθανόν «τρώμε» το «λίπος» των προηγούμενων χρήσεων.
Αν οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν διαμορφώσουν μια διαφορετική πολιτική για το 2017, τα αποτελέσματα θα είναι δυσοίωνα τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες όσο και για τους καταναλωτές.

– Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά υπό την επίδραση των Solvency II;

Π.Δ.: Πιστεύουμε ότι το Solvency II δεν αποτελεί την κάθαρση της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά τον επιταχυντή των εξελίξεων, για να μπορέσουν οι μέτοχοι να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον της ασφαλιστικής τους εταιρείας. Δεν παραγνωρίζουμε ότι τόσο οι εποπτικές αρχές όσο και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν μόλις έναν χρόνο που πρακτικά εφαρμόζουν το Solvency II ως σύστημα.

Η συνέχιση της υλοποίησης αυτού του εποπτικού πλαισίου πιθανόν να αποφέρει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών και να καταστήσει αναγκαία νέα εποπτικά κεφάλαια για την εύρυθμη λειτουργία τους. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, αναμένονται εξαγορές και συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στόχευση των εταιρειών σε συγκεκριμένους κλάδους.

Στην Generali ακολουθούμε μια πειθαρχημένη προσέγγιση στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου. Παράλληλα, έχουμε συνεκτιμήσει όλους τους παραπάνω παράγοντες, ώστε η Generali να είναι από τους πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση του νέου ασφαλιστικού τοπίου στη χώρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*