Η επόμενη ημέρα της ψηφιακής εποχής στην υγεία

Νέος κανονισμός για την προστασία της πληροφορίας πρόκειται να εισαχθεί σε περίπου ένα χρόνο και αναμένεται να επηρεάσει και τη διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων στην Υγεία.

Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων στη συζήτηση που έκλεισε το πρώτο Health Innovation Conference και αφορούσε τις αλλαγές που θα επιφέρει η ψηφιακή εποχή στο χώρο της υγείας, για ασθενείς, γιατρούς, επιχειρήσεις και την Πολιτεία.

Το ηλεκτρονικό σύστημα δεν είναι πανάκια“, ξεκαθάρισε ο Ελευθέριος Θηραίος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Κέντρο Υγείας Βάρης και Γενικός Γραμματέας της Ιατρική Εταιρείας Αθηνών.

Κατά τον κ. Θηραιό τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης πρέπει να λειτουργούν ως οδηγός. “Και να μην είναι ψηφιοποιημένα“.

Η ΕΕ μόλις πέρυσι ενέκρινε τις οδηγίες που πρέπει να δοθούν στα κράτη για τα information protection” σημείωσε και πρότεινε πως μια από τις πρώτες κινησεις που μπορούν να γίνουν “είναι οτιδήποτε κινείται από το φαρμακείο να καταγράφεται στο σύστημα, ακόμη και ιδιωτικά, ασχέτως τι αποζημιώνεται“.

Τις δυσκολίες πρακτικής εφαρμογής στην καθ’ ημερα χρήση του πληροφοριακού συστήματος του ΓΝ Αλεξάνδρας περιέγραψε ο Δρ. Αθανάσιος Χαλαζωνίτης, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας στο νοσοκομείο.

Το PACS είναι νησίδα. Το RIS δεν βλέπει το γραφείο κίνησης. Το PACS δεν βλέπει ούτε και τους Διευθυντές της Μονάδας. Έχουμε το τελειότερη πληροφοριακό σύστημα αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτό. Στο Ιπποκράτειο αντίθετα οι γιατροί βλέπουν στο κινητό τους τις εξετάσεις. Άρα στο Αλεξάνδρα προσποιούμαστε ότι έχουμε σύστημα“.

“Τα πρωτόκολλα φτιάχτηκαν για τους κλινικούς για να ζητούν τις σωστές εξετάσεις και όχι για εμάς. Στο τέλος της ημέρας εμείς βιώνουμε το clawback”, κατέληξε.

Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι διασύνδεση θέλουμε να κάνουμε“, τόνισε από την πλευρά του ο Σωτήριος Παπασπυρόπουλος,  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ACCURATE Health Auditing & Consulting S.A.

Όπως τόνισε, σε ένα χρόνο έρχεται ο νέος κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. “Μέχρι σήμερα ο καθένας λέει κάνω αυτό, αλλά το πώς γίνεται και αν διασφαλίζεται η ασφάλεια δεν το ξέρει κανείς. Ο νόμος θα έχει πολύ μεγάλα πρόστιμα“.

Σύμφωνα με το Γιώργο Κακουλίδη, Διευθύνων Σύμβουλο της Apollo AE και Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), ο κανονισμός αφορά σε information security και όχι data security. Κατά τη γνώμη του, μάλιστα, η έγκαιρη εφαρμογή του είμαι μάλλον αδύνατη.

Θεωρώ ότι είναι απίθανο να εφαρμοστεί του χρόνου στα δημόσια νοσοκομεία. Ούτε στα ιδιωτικά θα εφαρμοστεί“, ανέφερε. “Ο κανονισμός ευνοεί την έρευνα (big data) αλλά χρειάζεται ασφάλεια. Αλλά αποτελεί χρυσή ευκαιρία τα δημόσια νοσοκομεία να πιστοποιηθούν”, συμπλήρωσε.

Όλοι έχουν στοιχεία. Το θέμα είναι τι τα κάνουμε“, σημείωσε ο Βασίλης Καρκαλής, Διευθυντής Κλάδου Ιατρικής Απεικόνισης της AGFA Healthcare Ελλάδας & Κύπρου. “Αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά. Χρειάζονται για λόγους αξιολόγησης και ανταγωνισμού. Εμείς βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματά μας. Κάνουμε επενδύσεις με αυτή την αγωνία“.

“Για να πεις ότι έχεις μια πετυχημένη εγκατάσταση, σε επίπεδο λογισμικού, πρέπει να τα έχεις προβλέψει όλα. Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο πρόβλημα της διαλειτουργικότητας είναι η επικοινωνία. Δεν υπάρχει ούτε μία έγκριση κονδυλίου γι’ αυτό το σκοπό”, συμπλήρωσε ο κ. Κακουλίδης. Εκτίμησε, δε, ότι δεν γίνεται να αναμορφωθεί η υγεία μέσα από το ΕΣΠΑ μόνο. “Χάνουμε πολύ χρόνο περιμένοντας“.

The Digital Era Hospital

Στις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στη διαχείριση των νοσοκομείων αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Δεληγιάννης, Γενικός Διευθυντής της GE Healthcare Southeastern Europe.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η ασφάλεια των ασθενών είναι τα μεγάλα ζητούμενα για τα Νοσοκομεία που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλής πληρότητας. Οι αιτίες των προβλημάτων είναι ποικίλες, σύνθετες και αλληλοεξαρτώμενες“, τόνισε.

Οι λύσεις έρχονται όμως μέσα από τη διακρή τεχνολογική πρόοδο.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτή τη δημιουργία ειδικών Κέντρων Διοίκησης, Διαχείρισης και Ελέγχου εντός των Νοσοκομείων (Command Centers). Τα Κέντρα αυτά παρέχουν εικόνα της κατάστασης στο σύνολο του νοσοκομείου, σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, οι αποφάσεις μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες και να προλαμβάνουν τη δημιουργία προβλημάτων. Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται σε συνεργασία όλων των κρίσιμων τμημάτων της Διοίκησης, βασίζονται σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου και εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό“.

Η εμπειρία απέδειξε ότι με το νέο αυτό μοντέλο λήψης αποφάσεων επιτυγχάνεται μείωση του κόστους και βελτιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας, με το υπάρχον προσωπικό και υλικό, προς όφελος της υγείας αλλά και της ψυχολογίας των ασθενών“, κατέληξε ο κ. Δεληγιάννης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*