Εκτακτη είδηση: Εκδόθηκαν οι αποφάσεις για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις της Ολομέλειας Αρείου Πάγου – Αντισυνταγματικές Διατάξεις Αρθρο 4 Νόμος 4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου Τροχαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξέδωσε τις πολυαναναμενόμενες αποφάσεις σχετικά με την συνταγματικότη ή μη των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Η Ολομέλεια με τις υπ. αριθμ. 3,4 και 5/2017 αποφάσεις, έκρινε τις διατάξεις αυτές αντισυνταγματικές απορρίπτοντας τις σχετικές αιτήσεις που το Επικουρικό Κεφάλαιο είχε ασκήσει.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*