Η επόμενη μέρα μετά την αφαίρεση άδειας λειτουργίας της International Life

Μήνας των παθών φαίνεται πως θα είναι αυτός που ακολουθεί για τους ασφαλισμένους στην International Life. Πληροφορίες του IW αναφέρουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Ζωής, θεωρώντας ότι ο εκκαθαριστής έπραξε όσα περισσότερα μπορούσε προκειμένου να καλύψει έστω και μερικώς τους ασφαλισμένους του ομίλου από την διαχείριση περιουσιακών στοιχειών του.

 Εφόσον ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας, όσοι ασφαλισμένοι δεν βρέθηκαν υπό τη «σκέπη» της Εθνικής Ασφαλιστικής και έχουν απαιτήσεις από  τον όμιλο, θα υποχρεωθούν να απευθυνθούν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής προκειμένου να διεκδικήσουν ως αποζημίωση όσα προβλέπει ο νόμος.

 Στην πράξη θα ζητήσουν να λάβουν το 70% των κεφαλαίων για τα οποία δεν αποζημιώθηκαν, ενώ για την ασφάλισή τους θα στραφούν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να συνάψουν νέα συμβόλαια, αν και βέβαια οι περισσότεροι το έχουν ήδη πράξει. Ωστόσο, κάποιοι θα χαρακτηριστούν ως μη ασφαλίσιμοι και θα μείνουν ακάλυπτοι.

Υπενθυμίζεται ότι, στην Εθνική Ασφαλιστική μεταβιβάσθηκαν δύο ομάδες ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής της International Life. Η πρώτη μεταβίβαση έγινε στις 3 Μαρτίου και αφορούσε 8.122 πλήρως εξατομικευμένα ασφαλιστήρια, ενώ μικρό διάστημα αργότερα έγινε και μια δεύτερη μεταβίβαση 453 συμβολαίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*