Η αξιολόγηση των επενδυτικών προϊόντων και ο νέος πονοκέφαλος των ασφαλιστικών

Η εσωτερική αξιολόγηση των επενδυτικών προϊόντων  PRIP’s πρόκειται να αποτελέσει νέο πονοκέφαλο στις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα κληθούν να εφαρμόσουν μια ακόμη κοινοτική οδηγία στο πλαίσιο του Solvency II, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Το ανωτέρω θέμα αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης που είχαν την περασμένη εβδομάδα στελέχη της Ένωσης με εκπροσώπους της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια της οποίας η αγορά ενημερώθηκε για τις νέες της υποχρεώσεις, στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστεί το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2018.

 Στο μεσοδιάστημα, όσες ασφαλιστικές πωλούν στο πελατειακό τους κοινό επενδυτικά προϊόντα θα πρέπει να οργανώσουν εσωτερικά τις δομές τους με τρόπο ώστε να μπορούν να τα αξιολογούν και να τα βαθμολογούν για το ρίσκο τους, με βάση:

–       Τη χώρα στην οποία είναι η έδρα τους, εν προκειμένης η Ελλάδα, γεγονός το οποίο από μόνο του εμπεριέχει πολύ υψηλό ρίσκο.

–       Το νόμισμα στο οποίο τοποθετούνται τα προϊόντα.

–       Τη χώρα του επενδυτικού προϊόντος.

–       Τον τύπο του προϊόντος (αμοιβαίο, μετοχικό, μικτό κ.α.).

–       Τον κλάδο στον οποίο επενδύουν (ενέργεια, κατασκευές κ.α.)

Βάσει των ανωτέρω, κάθε εταιρεία θα τοποθετεί τα προϊόντα της σε μια κλίμακα από πολύ χαμηλό έως πολύ υψηλό ρίσκο και θα ενημερώνει σχετικά τον πελάτη – επενδυτή της ώστε πριν τοποθετηθεί επενδυτικά να γνωρίζει σε τι βαθμό ρισκάρει με τις επιλογές του.

Το σημαντικότερο στην όλη διαδικασία, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ενημέρωση του επενδυτή, θα έχει να κάνει με τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή του, που θα πρέπει να είναι απλά, κατανοητά και να μην κρύβουν δεύτερες ή τρίτες «αναγνώσεις» στα «ψιλά» γράμματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*