Καμπανάκι κινδύνου για συντάξεις: Τι λένε τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς

Άκρως ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα μελέτης την οποία εκπόνησε η Eurobank σχετικά με το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, βάσει της οποίας για κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν μόλις 1,3 εργαζόμενοι, ενώ το 31,4% της δαπάνης για τις συντάξεις πάει σε δικαιούχους οι οποίοι είναι κάτω των 65 ετών.

 Κατά τους μελετητές της τράπεζας οι συνταξιοδοτικές δαπάνες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σχετικά με το τρέχον ονομαστικό επίπεδο του ΑΕΠ, αφού αντιστοιχούν στο 17,1% αυτού στο τέλεος του 2014, (περίπου 17,4% του ΑΕΠ στο τέλος του 2016, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία), αποτελώντας ουσιαστικά τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Ένα ακόμη στοιχείο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη για νέες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας δείχνει ότι, η μέση σύνταξη ως ποσοστό του μέσου μισθού στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο αφού διαμορφώνεται στο 65% όταν στη Γερμανία για παράδειγμα περιορίζεται στο 39%.

 Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς σχολιάζοντας τα ανωτέρω κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για νέες μειώσεις στις συντάξεις και επισημαίνουν ότι όσο οι επιλογές της κυβέρνησης θα εγκλωβίζονται στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης και δεν βάζουν στο ραντάρ τους και τις ιδιωτικές συντάξεις τόσο θα απαξιώνονται οι απολαβές των σημερινών, αλλά και των μελλοντικών συνταξιούχων.

 Μόνο με τη συμπληρωματικότητα των Επαγγελματικών Ταμείων του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και των ατομικών συντάξεων του τρίτου πυλώνα ασφάλισης θα μπορέσει να υπάρξει «διόρθωση» των συνταξιοδοτικών απολαβών σε επίπεδα ικανά να καλύψουν τις πραγματικές οικονομικές ανάγκες των συνταξιούχων, τονίζουν χαρακτηριστικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*