Κ.Βούλγαρης/AIG:Το Cyber Edge -γραμμή άμυνας για τους ηλεκτρονικούς & διαδικτυακούς κινδύνους

της Ελενας Ερμείδου

Απαιτήσεις τρίτων κατά του ασφαλισμένου που προέρχονται από: Διαρροή δεδομένων από κακόβουλο λογισμικό και από ιούς ειδικά σχεδιασμένους για το σκοπό αυτό, αδυναμία πρόσβασης σε δεδομένα πελατών, αλλοίωση δεδομένων τρίτων στα συστήματα του ασφαλισμένου λόγω κακόβουλης ενέργειας, αποκάλυψη δεδομένων λόγω παραβίασης συστημάτων, απώλεια δεδομένων που βρίσκονταν σε φορητά μέσα καλύπτει το CyberEdge, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Κώστας Βούλγαρης Financial Lines Head, Greece, Cyprus στην AIG σε ειδικό Workshop στο Hellenic Innovation Forum.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Cyber Edge αφορούν στην : Διακοπή λειτουργίας συστημάτων εταιρικού δικτύου, κάλυψη απώλειας καθαρών κερδών μετά από εισβολή στα συστήματα της εταιρίας, προληπτικές «ερευνητικές» υπηρεσίες, κάλυψη εξόδων που θα δείξουν εάν υπάρχει ή υπήρξε διαρροή προσωπικών δεδομένων, διαχείριση εταιρικής και προσωπικής φήμης, παρακολούθηση των συνεπειών διαρροής, ενημέρωση των προσώπων που επηρεάζονται καθώς και των αρμόδιων αρχών, νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση σχετικά με έρευνες εποπτικών αρχών αναφορικά με συγκεκριμένο συμβάν, κάλυψη προστίμων εποπτικών αρχών για διαρροή δεδομένων.

Επί πλέον παρέχει : Κάλυψη χρηματικών απωλειών από εκβιασμό που προέκυψε μετά από κλοπή δεδομένων, παρακολούθηση δημοσιευμάτων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, διερεύνηση για παραβίαση της ασφάλειας και των αιτιών της, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της ζημίας.

Οι κλάδοι και επιχειρήσεις που επηρεάζονται είναι: ΧρηματοοικονομικοίΟργανισμοί, Βιομηχανία, Χονδρεμπόριο, Logistics, Τηλεπικοινωνίες, Υγεία, Ε-shops, υπηρεσίες outsourcing, telemarketing, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και λιγότερα κλάδοι όπως το Real Estate, Ψυχαγωγία, Εκπαίδευση, Μεταφορές, Λιανεμπόριο.

Οπώς εξήγησε ο Κώστας Βούλγαρης ο υπεύθυνος μετά από ένα περιστατικό θα πρέπει να καλέσει πραγματογνώμονα για ανάλυση / αξιολόγηση του περιστατικού, ενδεχομένως να έχει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης υποκειμένων των δεδομένων και της Αρχής, θα πρέπει να λάβει τεχνικά μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας, να δώσει εξηγήσεις στην Αρχή ή και στα υποκείμενα των δεδομένων να αναβαθμίσει την πολιτική την  πολιτικής ασφάλειας και μέτρων εφαρμογής, να επανεκπαιδεύσει το προσωπικό και να εξασφαλίσει πρόγραμμα ανταπόκρισης σε περίπτωση άλλου περιστατικού.

Στην περίπτωση διαρροής δεδομένων μία επιχείρηση κινδυνεύει μεταξύ των άλλων  με διακοπή εργασιών λόγω πτώσης συστημάτων, από την επιβολή διοικητικών προστίμων, αλλά και να πέσει θύμα εκβιασμού. Παράλληλα ενέχει ο κίνδυνος απώλειας εταιρικής φήμης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*