Ο κος Σπύρος Μαυρόγαλος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στην Alpha Bank

Aπό τα τέλη Φεβρουαρίου, κος Σπύρος Μαυρόγαλος αποτελεί μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Alpha Bank, εκπροσωπώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Βιογραφικό

Ο κ. Σπύρος  Μαυρόγαλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής (BSc in Computer Information Systems) από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (1991) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το University of Nottingham (1992). Κατέχει τους τίτλους του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή (ACCA) και του εσωτερικού ελεγκτή. Μεταξύ 1993 και 1996 εργάσθηκε ως ελεγκτής στην KPMG και ακολούθως στην ABN AMRO. Από το 1996 έως το 2002 διετέλεσε αρχικά εσωτερικός ελεγκτής και εν συνεχεία Διευθυντής Διαχειρίσεως Κινδύνων στην EFG Eurobank Ergasias. Από το 2002 έως το 2007 εργάσθηκε στην Cosmote ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Ομίλου (Group COO). Επίσης, κατά το διάστημα 2008-2013 κατείχε τη θέση Βοηθού Γενικού Διευθυντού στην Εθνική Τράπεζα. Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2016 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής και Πρόεδρος των θυγατρικών της σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και από το 2014 ανέλαβε Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Ευρώπη Ασφαλιστική». Από τον Φεβρουάριο του 2017 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, εκπροσωπώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*