Οι 4 παράμετροι που γύρισαν σε θετική τροχιά την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς

Τέσσερις ήταν οι παράμετροι που το 2016 γύρισαν την ασφαλιστική αγορά σε ανοδική πορεία κατά 4,6% έναντι του 2015, μετά από μεγάλο διάστημα συνεχούς πτώσης.

Μια εκ των σημαντικότερων αποτέλεσε το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους οι δείκτες ακυρώσεων συμβολαίων παρέμειναν πέρυσι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τόσο στον κλάδο Ζημιών (ακόμη και στο αυτοκίνητο), όπως και στις ασφαλίσεις περιουσίας, όσο και στις ασφαλίσεις Ζωής (πλην των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Δεκεμβρίου), καθώς και στα προγράμματα που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις.

Οι χαμηλοί δείκτες ακυρώσεων έδειξαν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έπαιξαν φέτος επιτυχημένα «άμυνα» κρατώντας ζωντανή την παραγωγή προηγουμένων ετών, οπότε η νέα παραγωγή «έγραψε» εύκολα, διατηρώντας θετικά τα συνολικά έσοδα του κλάδου.

Η δεύτερη παράμετρος είχε να κάνει με τις ασφαλίσεις Υγείας, οι οποίες λόγω της ιδιαιτέρως αυξημένης ζήτησης των ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων, κέρδισαν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, γυρνώντας σε θετικό πεδίο το σύνολο της παραγωγής κλάδου Ζώης.

Στις ασφαλίσεις Αυτοκινήτων, αν και η κατηγορία κινήθηκε πέρυσι πτωτικά κατά 9,7%, το γεγονός ότι ο στόλος των κυκλοφορούντων οχημάτων αυξήθηκε από νέα καινούργια, όπως και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, είχε ως αποτέλεσμα να συγκρατηθεί η πτώση σε επίπεδα χαμηλότερα από άλλες χρονιές. Ανάλογα βοήθησε και ο θόρυβος περί των κυρώσεων στους ανασφάλιστους οδηγούς που φαίνεται να οδήγησε μια μικρή ομάδα αυτών στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Σημαντική ήταν, τέλος, και η στήριξη των Λοιπών κλάδων κατά ζημιών, που έκλεισαν πέρυσι ανοδικά κατά 13,3% υπερκαλύπτοντας τις απώλειες από τις ασφαλίσεις 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*